Blog

After the storm.

After the storm.

Ruzie.

In elke relatie komen ruzies voor. Soms eufemistisch woorden hebben, of meningsverschillen genoemd. Tot aan uitbarstingen toe, waarbij de redelijkheid soms ver te zoeken is. Waar verwijten door de kamer vliegen en emoties de boventoon vieren. Waar partners elkaar niet begrijpen of elkaar uitlokken. Karakters botsen, argumenten komen niet aan zoals ze inhoudelijk zijn bedoeld. Waar gelijk hebben en krijgen een spel lijken te zijn en de buren zich verwonderd afvragen wat er toch aan de hand is, en of het allemaal wel goed gaat. Er waait een knetterende storm over, waarbij het dondert en bliksemt.

Schuldvraag.

Bij een heftige ruzie raakt de oorzaak ervan nog wel eens uit zicht, zeker als de woordenwisseling enige tijd geduurd heeft. De stroom aan argumenten over en weer hebben de reden van het geschil diffuus gemaakt. In plaats daarvan worden er verwijten gemaakt, die dan op het bordje van de ene, dan op die van de ander belanden. „Ja, maar jij...“, klinkt het. Wat er wordt gezegd wordt vermengd met hoe dat overkomt. Ineens wordt er zorgvuldigheid gevraagd in een emotionele situatie die zich daar niet voor leent. De schuldvraag doemt op, iets dat het er niet gemakkelijker op maakt om tot een vergelijk te komen.

Stemming.

Over het algemeen ervaren mensen het hebben van ruzie als iets erg onplezierigs. De stemming is bedrukt, de sfeer is er eentje van boosheid en dat is maar zo niet weer uit de kamer verdwenen. Als de ruzie voorbij is moeten partners de tijd krijgen om er emotioneel van bij te komen. Argumenten over en weer blijven nog een poos in het brein rondzingen totdat het stof echt tot neerdalen komt. Wat dat betreft zijn het vaak mannen die iets eerder relativeren en hun vrouwelijke partner die periode van bijkomen moeten gunnen. Te snel het weer goed willen maken doet het stof dan juist weer opwaaien, zeker als de één eerder tot rust komt dan de ander.

Evaluatie.

Een fase die, na een ruzie niet altijd aan bod komt is die van de evaluatie. Het kan heel verhullend zijn om eens na te gaan hoe een ruzie over het algemeen verloopt. Bekend is dat veel mannen het onderwerp van de ruzie graag versmallen. Zij voelen onvrede bij dat ene puntje dat verkeerd is verlopen, gezegd of niet is nageleefd. Vrouwen daarentegen leggen juist eerder grotere verbanden. Zij hebben een feilloos geheugen voor dat wat eerder ook wel eens is scheefgelopen en brengen dat in tijdens de ruzie. Dat die twee benaderingen elkaar bijten is evident. De (h)erkenning van dit verschijnsel kan er toe leiden dat een volgende ruzie net iets anders verloopt, hoe moeilijk dat door de opspelende emoties ook te realiseren is.

Herinneringen.

Belangrijk is ook van elkaar te weten wat de gevoelige punten (ervaringen, karaktereigenschappen etc) zijn. Zelfs als er sprake is van flinke onenigheid zou daar rekening mee gehouden moeten worden. Gebeurt dat niet, dan is er een kans dat een ruzie beschadigend voor de persoon of de relatie is. Pas daarom op met krachttermen of scheldwoorden. Wie die hanteert treedt in feite buiten zichzelf en de redelijkheid. Het is bovendien moeilijk om daar op terug te komen, want gedane zaken nemen geen keer. Goede herinneringen worden gemaakt, slechte ook.

After the storm.

Wie nu denkt dat het beter is om ruzies in een relatie te voorkomen heeft het bij het verkeerde eind. Woordenwisselingen zijn juist louterend en leggen dingen bloot die anders verborgen zouden blijven. Zelfs als de onenigheid stormachtig is geweest zijn er details uit te halen die overdacht kunnen worden en tot positieve besluiten kunnen leiden, bijvoorbeeld over de wijze van ruzie maken. Sorry seems to be the hardest word, zong Elton John ooit. Leren toegeven ongelijk te hebben gehad maakt de relatie gevoeliger en brengt een tweetal weer dichter bij elkaar. Tenzij ruzies echt frequent voorkomen. Dan is er mogelijk meer aan de hand. Zelfs zodanig dat de gang naar de huisarts, psycholoog of relatietherapeut in beeld komt.

Uitpraten.

In de liefde is communicatie van het grootste belang. Toch kun je je afvragen of het strikt noodzakelijk is om na een ruzie tot op het bot te fileren wat er gezegd is. Het kan ook goed zijn om niet alles langs de meetlat te leggen. Het maakt het er niet altijd beter op om terug te komen op datgene wat net even verkeerd is gezegd. Het is niet zo erg om ook eens iets met de mantel der liefde te bedekken. Iets op de plank laten liggen kan ook een uiting van liefde zijn. Het toont begrip voor de ander, die niet onfeilbaar is net als jijzelf. Wat wel van belang is om een ruzie nog voor het slapen af te ronden. Het is slecht voor de nachtrust als dat nog niet heeft plaatsgevonden. Een ruzie mag nimmer de laatste herinnering aan een geliefde worden!

Vrijen.

Het komt voor dat er na een ruzie gevreeën wordt. Het een manier om het weer goed te maken met zijn tweeën. Daar is niets mis mee. Niet dat het moet, niet iedereen is er meteen voor te porren. Maar alsof de balans weer helemaal de andere kant om slaat, hebben stellen dan soms de wildste „goedmaakseks“! Wat dat betreft zingt elk vogeltje zoals dat het gebekt is. Er zijn ook stellen die dat helemaal niet zouden kunnen. Die hebben veel meer tijd nodig om daar weer aan toe te zijn. Erotiek is de graadmeter van hoe goed het weer loopt bij een stel. Het ene paar moet daar weer naar toe groeien, voor het andere duo is dat hetgeen juist weer het eerst in beeld komt. Feit is dat erotiek dan weer echt genieten is. Niet een „moetje“ of een vanzelfsprekendheid, maar het teken dat de verbintenis dwars door alle stormen heen gaat.

Closer Together.

Er bestaan paren bij het wie het geregeld voorkomt dat er woorden zijn. Bij anderen is dat veel minder het geval, maar daar kunnen de ruzies heftiger zijn. In elk geval is ruzie niet een teken van een slechte relatie. Immers, na een onweersbui ruikt het heerlijk buiten! Het kan in veel gevallen zo zijn dat partners hierdoor merken dat de basis, hun liefde, zo sterk is dat het stormen kan doorstaan. Wie vervolgens het op een vrijen zet kan het feestje, dat gevierd wordt na de onenigheid, vergroten met de (klik hier) bodycare producten of de (klik hier) erotische boxen van 210th. Daar zijn speelse opdrachten bijgevoegd die de heerlijke stemming van bij elkaar te horen voelbaar maken. After the storm lovers become Closer Together!

Jan Weeber
©210th

Share this
Older Post Newer Post