Blog

Asexual Awareness Week.

Asexual Awareness Week.

Dubbel taboe.

Hebt u er wat van gemerkt? Het was van 22 tot 28 oktober Asexual Awareness Week. Niks van meegekregen? Dan hoeft u zich daar niet voor te schamen, want er is niet tot nauwelijks aandacht aan besteed. Enerzijds komt dat door het taboe dat rust op alles dat met seksualiteit te maken heeft, anderzijds omdat je van een dubbel taboe kunt spreken als mensen bij zichzelf ontdekken dat ze geen enkele behoefte aan seksualiteit meer hebben, of nooit hebben gehad. Dat druist in tegen het biologische doel van het bestaan: de instandhouding van de menselijke soort. In feite bevind je je als aseksuele mens tussen twee vuren. Deze maatschappij ziet seksualiteit als normaal, maar behandelt het onderwerp als iets waar je niet over spreekt. Aan de andere kant is de kans dat je jezelf als zonderling beschouwt, in geval erotiek je koud laat, ook levensgroot. Het is moeilijk om daar open over te zijn en dat maakt eenzaam.

Geaardheid.

Wat daar bij komt is dat je als aseksuele mens tot een kleine minderheid behoort. Slechts één op de honderd mensen is als zodanig te beschouwen. Althans zo is de aanname. Het is immers een groot taboe daar over te spreken en dat maakt becijferen lastig. Wat wel van belang is dat met dit cijfer niet de groep oude mensen wordt bedoeld die het boek van erotiek graag gelezen hebben, maar het nu uit heeft. Het gaat hier echt om een geaardheid, zoals dat ook gezegd kan worden van bi- of homoseksualiteit. Mensen met, wat genoemd wordt, non-libidoisme ervaren geen fysieke aantrekkingskracht. Niet dat zij daar voor kiezen, de wens om aan te raken of aangeraakt te worden ontbreekt simpelweg. Anderen ervaren wel opwinding, maar geen behoefte om dit op seksuele wijze uit te voeren. Aseksuele mensen kunnen gewoon verliefd worden, maar hebben samen geen seks. Daarbij gezegd dat masturbatie wel voorkomt, maar niet de drang om dit te delen. Wie meer wil weten over de kenmerken kan terecht op de website van Gezondheidsnet.

Stempel.

Zij die zich aseksueel weten zullen algauw een gevoel van eenzaamheid ontwikkelen. Niet zo’n wonder, het is een gevaar dat opduikt bij elke groep die tot een minderheid behoort en wordt veroorzaakt door het ontbreken van gelijkgestemden in de directe omgeving. Het wordt nog lastiger, als het gevoel dat je hebt anders te zijn dan anderen, niet gelabeld kan worden. Wie bijvoorbeeld homoseksueel is behoort weliswaar tot een minderheid, maar wel eentje die al lange tijd bekend is. Een aseksuele mens kan zich daar niet aan spiegelen, simpelweg omdat er weinig mensen zijn die hiervan op de hoogte zijn. Hoewel niet iedereen van een stempeltje gediend is, lost het labelen dit wel voor een deel op. Erkenning en herkenning maakt dat de bespreking op gang komt en acceptatie wordt vergroot. Met de Asexual Awareness Week wordt dit althans beoogd.

Partner.

Een groot probleem voor aseksuele mensen vormt het vinden van een partner. Immers, de groep van deze geaardheid is klein en zal daar bovendien niet in alle gevallen open over zijn. Zo ontstaat dat het voorkomt dat er relaties ontstaan tussen aseksuele en seksuele partners. Dat heeft vaak grote gevolgen, als de relatie langer voortduurt. Waar mogelijk weinig tot geen liefdesspel wordt geaccepteerd in het begin van de relatie (er wordt gesproken over geduld), daar begint het te knellen als de erotiek steeds maar uitblijft of niet het ultieme wederzijdse fysieke en mentale genot oplevert. Communiceren kan weliswaar problemen verminderen en leidt tot berusting in de situatie, maar kan even goed leiden tot uiteengaan, dan wel een open relatie waar één van de partners op enigerlei wijze toch zijn of haar behoefte bevredigen kan.

Mannen en vrouwen.

Over het algemeen wordt aangenomen dat mannen in de regel een hogere sexdrive hebben dan vrouwen. Biologisch verklaard kun je stellen dat mannen hun zaad verspreiden over meerdere vrouwen om hen te bezwangeren. Toch is de stelling ook enigszins achterhaald. Steeds meer vrouwen durven toe te geven ook grote belangstelling te hebben voor alles dat met erotiek te maken heeft. Toch zal het vooral de man zijn, die het moeilijk vindt toe te geven aseksueel te zijn. Hij wordt geacht stoer en viriel te zijn. Voor vrouwen is dit net iets gemakkelijker, daar zij eerder de aandacht in het openbare gesprek kunnen verleggen naar hun belangstelling voor romantiek. Hoe rolbevestigend en generaliserend dit alles ook klinkt, de maatschappij kent nu eenmaal het cliché van de lustige man en de zorgzame vrouw. Dat maakt het, in dit geval voor mannen niet gemakkelijker op, om met hun geaardheid om te gaan.

Begrip.

De Asexual Awareness Week vraagt aandacht en begrip voor deze geaardheid, die nog veel op onbegrip stuit. Onbegrip uit onwetendheid, wel te verstaan. Aseksuele mensen komen dat in diverse hoedanigheden tegen. Is een man aseksueel en vertelt hij dat hij geen belangstelling voor erotiek heeft, dan wordt er gedacht dat hij misschien wel homo zal zijn. Een aseksuele vrouw wordt op botte wijze voorgehouden dat zij misschien nooit eens een “echt goede beurt” heeft gehad. Op de website van de NOS worden zowel een man en een vrouw, beide aseksueel, aan het woord gelaten die over hun ervaringen vertellen. Een opvallende zin daaruit is: "Toen ik 20 was dacht ik: het komt nog wel. Maar nu weet ik dat het niet meer gaat komen. Voor mij is het ook fijn dat ik er niet meer op reken verliefd te worden of het huisje-boompje-beestje-verhaal. Je krijgt de regie over je leven terug."

Closer Together.

Wie deze website bezoekt heeft hoe dan ook enige tot veel interesse in erotiek. De producten van 210th beogen van erotiek een waar feest te maken, een onvergetelijke experience met ingrediënten als communicatie, humor, verleiding en spel. Er zijn, zo leert de Asexual Awareness Week, ook mensen voor wie seksualiteit een non-issue is. Het zou goed zijn als er volgend jaar uitgebreider aandacht aan wordt gegeven, want de kennis hierover is bij veel mensen nog te beperkt of ontbreekt in het geheel. Dat laatste maakt dat de aseksuele mens, net als ieder lid van de LHBTI+ gemeenschap, genoodzaakt wordt om uit de kast te komen. Wat zou het mooi zijn als dat niet meer nodig zou zijn, omdat ieder van ons zodanig Closer Together wil zijn, dat bijzonder zijn gewoon wordt en er geen drempels meer zijn.

Jan Weeber.

©210th

Share this
Older Post Newer Post