Blog

DE KRACHT VAN FEEDBACK.

DE KRACHT VAN FEEDBACK.

Maatschappij.

De samenleving waarin we nu leven heeft een sterk georganiseerde structuur. In de loopt der eeuwen zijn we als maatschappij doende geweest al wat is vast te leggen in regels, reglementen, statuten en protocollen. Er is weinig meer dat braak ligt. En zo is de mens als rondzwervende jager in het begin van de beschaving geworden tot een individu dat bij elke vraag een antwoord op kan zoeken…en vinden. Het is de drang naar zekerheden, alsof we de risicofactor van het bestaan daadwerkelijk uit kunnen sluiten. De maakbaarheid van de samenleving en de mens lijkt geen utopie meer te zijn. Mannen en vrouwen werken zich een slag in de rondte en volgen daar bij de ene bijscholingscursus na de andere. Een leven lang leren is het devies.

Burn-out.

De werkende mens heeft te maken gekregen met instrumenten die beoordelen of de gewenste ontwikkelingslijn daadwerkelijk tot resultaat leidt. Functionerings- en beoordelingsgesprekken, assessments, toetsen en ontwikkelingsperspectieven, tot aan trendanalyses aan toe, de mens lijkt een robot geworden, waar telkens weer een nieuwe processor en werkgeheugen in gebouwd moeten worden. Echter… dat de mens ook gevoelens heeft dreigt daarbij op de achtergrond te raken. De maatschappij jaagt de sterveling op, het commitment dat getoond moet worden, de immer toegevoegde competenties, ze vormen een bedreiging. Op een gegeven moment komt er rook uit de machine, de burn-out slaat toe, lijf en leden roepen om het hardst: ho daar, tot zo ver en niet verder!

Slogan.

Het mag duidelijk zijn dat het zo ver niet màg komen. Wie tegenspoed in het leven heeft meegemaakt wordt al snel bepaald bij de wetenschap dat de waarde van het aardse bestaan niet ligt bij het vergaren van vermogen en roem, maar bij alles dat geheel gratis is: gezondheid, liefde, blijdschap, rust en het kunnen genieten van dat wat er is. In dat kader moet ook genoemd worden: erotiek. Laat dat laatste nu de stiel van 210th zijn, want zoals eigenares Sofie Rockland zegt: “Intimacy is one of the most beautiful given things in the world." Een grote uitspraak inderdaad, intimiteit als één van de grootste cadeaus die het leven van de mens verrijken kan. Is dat een slogan om zoveel mogelijk producten aan de man of vrouw te brengen, of zit er daadwerkelijk waarheid in deze stelling?

Psychologie.

In de sociale psychologie wordt het begrip intimiteit omschreven als: “verbondenheid tussen twee partners die ontstaat door persoonlijke informatie, gedachten en gevoelens naar elkaar te communiceren en daarbij adequaat op elkaar te reageren.” Waar de wereldbevolking bestaat uit zo’n acht miljard mensen, daar zijn er individuen die er voor kiezen om samen op te trekken. Dat doen zijn niet zomaar, maar vanuit een gemeenschappelijk gevoel, dat van de verbondenheid. In de volksmond “de klik” genaamd. Het gevolg daarvan is dat het samenzijn gaandeweg wordt versterkt door het reeds geleefde bestaan aan elkaar door te geven. Niet enkel als feiten, maar ook als bespreekpunten. Gedachten en gevoelens spelen daarbij een belangrijke rol. Deze feedback verduidelijkt of zij wel of niet op één lijn zitten. Blijft het “klikken” tussen de partners dan voelen zij een steeds sterker worden band en, zo wordt er opgemerkt, gaat de relatie steeds meer als vanzelf.

Synoniemen.

In online woordenboeken zoekend komen er veel synoniemen van intimiteit naar voren, zoals: innigheid, vertrouwelijkheid, familiariteit, huiselijkheid, liefdesrelatie, romance, vrijagerelatie, contact, gemeenschap, vurigheid. Hierin wordt duidelijk dat psychische en lichamelijke intimiteit hand in hand gaan. Vrijen kan gezien worden als de daad die men doet om tot een gevoel van bevrediging te komen. In feite worden erotiek en seksualiteit op die wijze geconsumeerd, als ware het een lekkere maaltijd. Erotiek als fastfood kan heerlijk smaken. Maar ook een uitgebreid vijf gangen menu behoort tot de mogelijkheden. In de synoniemenlijst zijn ook woorden te vinden als vertrouwelijkheid, contact en gemeenschap. Niet de vrijage zelf staat hier op de voorgrond, maar hoe twee liefdespartners zich tot elkaar verhouden.

Closer Together.

Zij die al wat langer bij elkaar zijn hebben elkaar vast en zeker al wat feedback gegeven over vrijen, intimiteit, gevoelens en wensen. Het terugkoppelen van ervaringen is van levensbelang voor elke relatie. Iets dat begint als een partner moe thuis komt van een dag werken. Wordt aan die uitputting aandacht besteed, dan groeit de liefdesband. Wordt het jachtige leven af en toe aan de kant gegooid en is er aandacht en tijd voor het bij elkaar zijn, dan krijgen burn-outs minder kans. Closer Together met elkaar, dan gaat de televisie of de computer uit en staat de tijd even stil. Wat kan er nu fijner zijn dan de boel de boel te laten, de trap naar boven te nemen, elkaar heerlijk in te zepen onder de douche en daarna de vreugde van het liefdesspel te beleven? Bij te tanken zo gezegd.

De kracht van feedback.

Eerder gegeven aanwijzingen maken van vrijen een ontspannen gebeurtenis. Uitdagend traag of opwindend hot and steamy. Het is maar wat er wordt verlangd dat het tempo bepaalt. Ervaren partners weten dat de feedback dat heeft bewerkstelligd. Praten over verlangens, of dat wat als minder prettig wordt ervaren is hierbij niet alleen essentieel voor het spel zelf, het is ook versterkend voor de relatie. Immers, daarmee worden gevoelens gedeeld die enkel voor die ene partner zijn bedoeld. Het is een eer zo in vertrouwen genomen te worden, dat zelfs diepe geheimen worden uitgewisseld. De kracht van feedback is dat niets gek is, begrip getoond wordt en er pogingen worden ondernomen aan verlangens te voldoen. Schaamte wordt overwonnen, erkenning verkregen. Samen de relatie versterkt. De conclusie moet zijn: de slogan over erotiek als één van de grootste geschenken die het leven biedt is krachtig en een fantastische, veelbelovende waarheid!

Jan Weeber
©210th
Share this
Older Post Newer Post