Blog

De meerwaarde van knuffelen

De meerwaarde van knuffelen

Onderzoek.


Soms zijn onderzoeken dusdanig een open deur, dat het de vraag mag zijn, waarom ze nieuwswaarde hebben. Zo meldt The Daily Mail dat er in Canada onderzoek is gedaan naar de mate van tevredenheid van liefdespartners over hun seksleven. De Universiteit van Toronto ondervroeg zo'n honderd stellen en had daarnaast een online enquête in het leven geroepen. Behalve de ondervraging gaf men de deelnemers ook een opdracht mee: als de liefde is bedreven, ga dan niet meteen slapen, maar knuffel elkaar minimaal een kwartier lang en geef vervolgens weer hoe dit wordt ervaren.
Conclusie.


En wat blijkt? Is er na het vrijen de tijd en de bereidwilligheid om nog wat te knuffelen, te zoenen en lieve dingen tegen elkaar te zeggen, dan is men ook meer tevreden over het liefdes (lees: seks-) leven, dan zij die dit niet doen. Hoe verrassend allemaal. En toch: men besluit een vervolgonderzoek te doen. De uitkomsten blijven evenwel hetzelfde. Concluderend besluit men: seks wordt vaak gezien als de daad met het orgasme als uitkomst, maar is er tijd voor het gevoelige en het liefdevolle aspect ervan, dan ervaart men dat als meer bevredigend.
 

Knuffelhormoon.


Het goedje heet oxytocine. Deze naam komt uit het Grieks en betekent “snelle geboorte”. Het hormoon werd voor het eerst in 1906 ontdekt bij vrouwen en bevordert de bevalling en afgifte van moedermelk. Echter: ook mannen maken het stofje aan in hun hersenen en vandaar, zij bevallen immers niet, dat het bijnamen kreeg als “vloeibaar vertrouwen” en “vergeet-me-nietje”. Vastgesteld is dat pieken van oxytocine in het bloed veroorzaken dat mensen tot betere interactie met elkaar in staat zijn. Het verlaagt stress en angst en daarmee vergroot het de neiging contact met anderen op te bouwen. Ook stimuleert dit hormoon het invoelend vermogen. Biologisch gezien is hiermee de testuitslag van de Universiteit van Toronto verklaard.


Nature of nurture?


Toch zijn er genoeg mensen die van zichzelf zeggen: “ik ben nu éénmaal niet zo knuffelig”. Een karaktertrek dus? Of is het ook mogelijk dat slecht voorbeeld slecht volgen is? Iemand die zijn of haar ouders nooit heeft zien knuffelen, zal mogelijk zelf ook niet veel aandacht aan fysieke aanhankelijk geven.
Ook kan knuffelen een vorm van bevestiging zijn. Onze maatschappij stelt bijzonder hoge eisen aan wie we zijn en wat we geacht zijn te presteren. Daarin speelt elk mens letterlijk een rol. Gaat thuisgekomen het masker af, dan blijft dat gevoelige jongetje of meisje over, wiens batterijen weer opgeladen dienen te worden voor de volgende dag. Met elkaar knuffelen krijgt dan de betekenis van: “het is goed zoals jij bent, ik ben blij met jou die mij je gevoelig- en onzekerheden toont”. Zoals goede ouders hun kinderen knuffelen, zo knuffelen koppels elkaar!


Just Do It!


De waarde van knuffelen is hiermee vastgesteld, nu komt het aan op de praktijk. Die is soms weerbarstiger dan gewenst. Knuffelen, de ene mens krijgt het met de paplepel in gegoten, voor de andere is het braak terrein. Maar gelet op de positieve gevolgen zou het jammer zijn als het niet of te weinig voorkomt in een relatie. Te beginnen met verbaal knuffelen. Simpel een keer “goed zo” zeggen kan voor een volwassen mens van net zo veel waarde zijn, als voor een kind. Maar ook de aai over de bol, het schouderklopje, de collegiale- of vriendenkus, tot de zoen van geliefden, ze veroorzaken allemaal dat lichte vreugdegevoel in het hoofd van mensen. Wordt het nagelaten bij zij die het elkaar willen toestaan, dan is dat een gemiste kans. En zo heeft het Canadese onderzoek toch zin: het brengt iets onder de aandacht van mensen en laat zien dat niet het grote –de seks- het belangrijkste aspect van het liefdesleven is, maar juist het kleine, de aandacht voor elkaar!


De knuffel van 210th.


Voor geliefden heeft 210th verschillende producten die de kans op een knuffel vergroten. Bij die producten vind je, via QR-codes of enveloppen, speelse opdrachten, die de communicatie tussen mensen aanwakkeren. Door die opdrachten ontstaat er een goed samenspel tussen partners. Elkaar uitdagen, praten over elkaars wensen en verlangens, ontspannen lachen, maar ook massages en heerlijk zoenen verhogen het oxytocine-gehalte en veroorzaken dat heerlijke “wij met z’n twee tegen de wereld-gevoel” dat zo kenmerkend is voor een ontspannen liefde. Knuffelen, het betekent tijd en aandacht voor elkaar, het is de meerwaarde van het bestaan. Knuffels verhogen het levensgeluk. Ik wens iedereen er dan ook veel van toe in jullie leven!


Jan Weeber.

©210TH

Share this
Older Post Newer Post