Blog

De vrouwelijke erotiek, een overzicht door de tijd.

De vrouwelijke erotiek, een overzicht door de tijd.

De hysterische vrouw.

 

Je zult het maar zijn: een vrouw in de negentiende eeuw. In die tijd kon je namelijk lijden aan de ziekte Hysterie. Een ziekte die, ver voor de geboorte van Christus, al werd onderkend door de Griekse arts Hippocrates. Hysterie duidde op een “onregelmatige bloedstroom tussen baarmoeder en hersenen”. Twee eeuwen geleden was het de wereldberoemde Sigmund Freud, die de kwaal als seksueel defect aanduidde. Hij propageerde bekkenbodemmassage en het masseren van de genitaliën. Dat laatste moest zeer beslist door een arts worden uitgevoerd, daar men vreesde voor de gevolgen, zoals blindheid. Als gevolg van de behandeling kwam de vrouw tot een staat van ‘hysterisch paroxisme’. Iets dat we nu als een orgasme zouden aanduiden. Dus stel je voor: je voelt een opkomend gloedvol gevoel in de schaamstreek. Nu zou je even masturberen. Hè, lekker! Toentertijd was je dus ziek en was het de dokter die je ziekte verdreef door jou te masturberen!

 

Verdienmodel.


Dokteren verdienden volop aan al die hysterische vrouwen. Steeds weer kwam de ziekte terug. En dus vond de Engelse dokter Joseph Mortimer Granville in 1880 een elektrisch apparaat uit, dat de taak van de dokter kon verlichten. Deze “manipulator” werd de voorloper van de vibrator. Het bracht vrouwen veel sneller tot gewenste, tijdelijke, genezing, dan de manuele doktersmethode en werd daarom veel in kuuroorden gebruikt. Pas rond 1952 werd medisch onderkend dat de “kwaal” geen kwaal was.


De ommekeer.


Bedenk hoe kort geleden het is, dat het vrouwelijk orgasme werd gezien als bestaand feit. Pas in 1953 was het seksuoloog Alfred Kinsey, die over het vrouwelijk orgasme rapporteerde. In zijn “Kinsey Reports” beschreef hij het seksuele gedrag van de man en niet veel later ook van vrouwen. Het Amerikaanse duo Masters (gynaecoloog) en Johnson (psycholoog) in hun laboratorium onderzoek naar de fysiologie en anatomie van de menselijke seksualiteit. In hun boek Human Sexual Response uit 1966 beschrijven zij vier fasen waaruit de liefdesdaad bestaat. Vooruitstrevend was vooral de omschrijving van seksuele reacties bij homoseksuelen en lesbiennes. Het is ongelooflijk, maar het duurde tot de jaren tachtig dat wetenschapster Shere Hite het daadwerkelijk bestaan van de clitoris benadrukte in haar boeken. De vrouwelijke, seksuele revolutie was geboren! Voor die tijd werd de begeerte van de vrouw gezien als het verlangen van een waanzinnige. Enig begrip kon men nog hebben voor een vrouw die een vaginaal orgasme beleefde. Dat zou passen in het plaatje van een vrouw die het zaad van de man ontving en het door middel van samentrekkingen in de vagina naar haar baarmoeder stuwde. Maar een clitoraal hoogtepunt was simpelweg iets van een gestoorde.

 

Het nut van het orgasme.


Bij een man is het overduidelijk: hij moet zijn sperma lozen in het lichaam van een vrouw. Plat gezegd, inderdaad, maar biologisch gezien is het niet anders. Flora en fauna draaien maar om één ding: verspreiding van het zaad. En dus moet de man zijn penis masseren, zodat zijn onderlijf onder spanning komt te staan, de testikels de spermatozoïden afgeven, de prostaat het vocht afgeeft en zij gebroederlijk het mannelijk lid verlaten. Opdat de soort, de mens, in stand blijft. Waarom een vrouw, bij de daad, moet klaarkomen ligt moeilijker. Theoretisch gezien zou je zeggen dat zij slechts hoeft te gaan liggen om het levende zaad te ontvangen. Echter: de genotsbeleving leidt tot het ineenkrimpen van de vagina. Het stuwt het ontvangen zaad naar binnen, in de richting van de baarmoedermond. Het vrouwelijk orgasme bevordert op die wijze de kans op zwangerschap. En daarmee is het vrouwelijk orgasme verklaard.


De voortplanting.


In Nederland en daar buiten heeft vooral de Rooms Katholieke kerk, al sinds de Middeleeuwen, een kwalijke rol gespeeld, als het gaat om de beknotting van de seksueel actieve vrouw. Zij diende, als een soort broedmachine, zoveel mogelijk kinderen te baren. Enig genot daarbij werd haar daarbij ontzegd in de kerkvisie: slechts de voortplanting was haar taak. Jong getrouwde stellen kregen dan ook al snel bezoek van “meneer Pastoor”, die onomwonden ernaar vroeg en het op lange termijn bijhield, of er al kinderen op komst waren. De term “inbreuk op de privacy”, daar had men blijkbaar nog nooit van gehoord. Je zou zo’n kerel toch direct de deur wijzen? Echter: andere tijden, andere gewoonten. Anders gezegd: men wist niet beter dan dat dit zo hoorde, met als resultaat almacht van de kerk en onderdrukking van de bevolking.


Dolle Mina’s.


De opkomst van de vrouwenemancipatie in de jaren zeventig luidde een nieuw tijdperk in. Tot die tijd was de vrouw in alles de ondergeschikte van de man geweest. Nu vochten vrouwen zich vrij. Ze gingen de straat op, onder de geuzennaam “Dolle Mina’s” om voor gelijke rechten te strijden. Maar ook in seksueel opzicht eisten ze gelijkheid. Waar de pil zijn intrede deed, waardoor de angst voor ongewilde zwangerschap afnam, eisten ze ook zelfbeschikkingsrecht over hun eigen lichaam. Het credo werd: “baas in eigen buik”. In het programma “Hoepla” van de VPRO werd voor het eerst een naakte vrouw getoond, decent achter een krant gezeten en er kwamen programma’s over seksuele voorlichting, zoals “Seks In Wording” (1971).


De moderne tijd.


Hoewel, maatschappelijk gezien, de vrouw tegenwoordig nog lang niet altijd als gelijkwaardig aan de man wordt behandeld, qua functies op het werk, of de financiële beloning daarvoor, is in relaties deze gelijkwaardigheid nu algemeen aanvaard. Althans in de Westerse cultuur. Iets dat een enorme omwenteling betekent, als je de situatie vergelijkt met de vorige eeuw. Was het toen de jongen die het meisje ten dans vroeg, nu zijn het vaak meisjes die initiatieven nemen bij de relatievorming. Relaties zijn ook veel vrijer dan destijds. Zo worden meestal de vrienden aangehouden, als een relatie start. En dat houdt in dat zowel de man als de vrouw daar in blijft investeren, weekendjes mee op stap gaat met hen, ook zonder de partner per definitie mee te nemen, als er kinderen zijn dient de man ook een echte papa te zijn etc.


Voorlichting en Aids.


Als kind kreeg je weinig kennis over seks mee van je ouders. Veel van hen waren zelf te preuts (en het dientengevolge niet gewend) om over zulke intieme dingen te praten. Zo kwam het voor dat opgroeiende meisjes dachten dat je van een tongzoen zwanger kon raken en de navel er was voor de voortplanting. Doordat ouders te lang wachtten met seksuele voorlichting (ze stelden het uit door schaamte, er rustte nog een enorm taboe op), maakten ze het zichzelf zo moeilijk, dat van uitstel dikwijls afstel kwam. Inmiddels is de term Seksuele Opvoeding in zwang, wat inhoudt dat je je kind zo vroeg mogelijk vertelt waar het vandaan komt (“uit de buik van mama”) en er een gewoon praatonderwerp van maakt.
Tenslotte heeft de opkomst van de ziekte aids een gunstig bijeffect gehad. Er was geen andere optie meer, dan open te zijn over seksualiteit. Onveilig vrijen zou immers levensbedreigend kunnen zijn.


Gelijkwaardigheid in bed.Het is eigenlijk te triest voor woorden, maar na dit alles kun je niet anders dan concluderen dat het vrouwelijk genieten in bed een ultra korte historie heeft. In andere culturen zelfs letterlijk afgesneden, daarbij wijzend op het, vrouw-onterende, verschijnsel van de vrouwenbesnijdenis. De geschiedenis heeft de vrouw beledigd, gedegradeerd en dikwijls letterlijk verminkt. “Woman is the nigger of the world”, zong wijlen John Lennon en inderdaad waren (en zijn op veel plekken van deze aarde nog altijd!) vrouwen van geen enkele andere waarde dan kroost te produceren, deze op te voeden en ondertussen de man te behagen.


Closer Together.


Deze website geeft veel aandacht aan de seksualiteit van de vrouw. Zij is een wonder. Alles aan haar is mooi. Als je als man wakker wordt en je hoort haar, naast je ademhalen, dan klinkt dat mooier dan de prachtigste muziek. En is het zover dat je aan elkaar merkt dat jullie willen vrijen, dan is het zo’n eervolle opdracht voor een man om haar een zevende hemel te bieden. Erotiek is een samenspel tussen twee mensen. Soms van hetzelfde geslacht, vaker tussen man en vrouw. Maar het principe is hetzelfde: nooit moet het zo zijn dat het een voorrecht is voor één partij, seks is een samenspel dat er toe moet leiden dat beide achteraf kunnen zeggen: “Wow, dit was nou eens echt Closer Together!”


©210th
Jan Weeber
(Bron: diverse websites)

Share this
Older Post Newer Post