Blog

Depressies en erotiek.

Depressies en erotiek.

Zingeving.

De zin van het leven, we staan er niet dagelijks bij stil. En dat is maar goed ook, want doe eens een poging die te formuleren. Het valt zeker niet mee om daar goede argumenten voor aan te dragen. Gelukkig gaat het bestaan, na dergelijke bespiegelingen tijdens een interessant gesprek, gewoon weer door. Er is zoveel om je mee bezig te houden, dat die activiteiten afleiden van deze existentiële vraag. Er is evenwel een groep mensen voor wie dat niet geldt. Zij die leiden aan burn-out klachten en depressies kunnen zich niet losmaken van de wetenschap dat zij nu eenmaal op aarde zijn, daar zelf niet om hebben gevraagd en toch verder moeten. Daar bestaan evenwel therapieën en medicijnen voor. Maar ook dan blijft zingeving een probleem.

Hardlopen.

“Dan ga je toch sporten?”, wordt wel gezegd. Dat zou tegen depressieve gevoelens helpen. Bij intensieve lichaamsbeweging produceren de hersenen stofjes als adrenaline en serotonine, die de mens een vrij en voldaan gevoel geven. Je zou dus zeggen dat iemand als wielrenster Marianne Vos nooit een burn-out zou kunnen krijgen. En toch is dat wat er gebeurde. De reden ligt voor de hand, volgens onderzoekster Juriena de Vries, arbeids- en organisatiepsycholoog van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hardlopen is vermoeiend, maar ook verslavend. Mensen met psychische klachten zijn al vermoeid. Door al te veel hard te lopen, of andere sporten excessief te beoefenen, raken ze oververmoeid. Dat verhevigt juist de klachten. Kortom: beperkt sporten kan goed zijn, maar het gevaar ligt in de vaak optredende verslaving.

Therapieën en medicijnen.

Zoals er op erotiek een taboe rust, zo is die er ook voor psychische klachten. Nog te vaak worden die gezien als een teken van zwakte. Daarom wordt er dikwijls niet openlijk over gesproken, iets dat de klachten doen verergeren. Hetzelfde geldt voor al te stellige uitingen in de media dat medicatie niet helpt en er wel een miljoen gebruikers van antidepressiva zijn. In het boek "Even Slikken" van psychiater Christiaan Vinkers en apotheker Roeland Vis worden deze aannames, op wetenschappelijke wijze, keihard onderuit gehaald. En zo is ook niet elke therapie zaligmakend en niet elk medicijn een verlossing.

Liefdesleven.

Wie getroffen wordt door psychische klachten kan nog heel goed in staat zijn tot een erotische relatie. De inspanning hierbij is beperkt en de eventuele verslaving kan er juist toe leiden dat er voldoende inspanning is, maar niet zodanig dat het tot uitputting op langere termijn leidt. Als een soort natuurlijke meditatie brengt vrijen teweeg dat er een tijdelijke ontsnapping is aan de dagelijkse misère. De verbondenheid met geliefde is een voelbare kwaliteit van het bestaan. Logischerwijs is er daarna een terugval, maar als het vrijen plaatsvindt vlak voor het slapen gaan, dan wordt die nog even uitgesteld. Dat vrijen gezond is voor liijf en leden is bekend, maar dat het de depressieve mens ondersteunt, dat vind je niet terug in boeken en tijdschriften.

Pil.

Veel gebruikers van antidepressiva slikken die pillen slechts tijdelijk. Maar is er sprake van aangeboren aanleg, dan kan het tijdens of na de therapie duidelijk worden dat er niet met de medicatie gestopt kan worden. Helaas rust ook op het slikken van pillen nog een taboe, zeker als dit levenslang zal moeten plaatsvinden. Het was voor cabaretier Mike Boddé reden om het boek “Pil” te schrijven, waarin hij omschrift hoe levensreddend de medicatie voor hem is. De term levensreddend impliceert dat er soms geen andere keuze is. Het is òf medicatie òf die wens om dood te zijn. De keuze voor antidepressiva is bovendien niet eentje zonder hindernissen.

Libido.

Elk medicijn heeft bijwerkingen. Leest u de bijsluiter van een simpel hoofdpijnmiddeltje er maar eens op na. Dat heeft een antidepressivum dus ook. Het is daarom dat het een lange zoektocht is de juiste pil in de juiste dosering bij de juiste persoon te vinden. Dat is een proces van vallen en opstaan. Ronduit lastig is dat iemand uitstekend op een medicijn kan reageren (weer gelukkig in het leven staat), maar daarvoor wisselgeld moet betalen, zoals het verlies van libido. Soms zelfs zo ver, dat er sprake van impotentie is. Zij die beweren dat artsen maar zo “gelukspillen” voorschrijven, tonen met hun bewering aan geen kennis van zaken te hebben.

Aandacht.

Het is, in geval er van libido weinig meer over is, een probleem voor twee. Immers ook de partner wordt met de gevolgen geconfronteerd. Het “geen zin meer hebben” kan zo diep zitten, dat er voor de rest van het samenleven geen echte seks meer mogelijk is. Daarmee om kunnen gaan tekent een krachtige relatie. Goede onderlinge communicatie over de gevolgen van het medicijngebruik leiden tot een beweging van minder lust naar meer liefde. Het orgasme wordt vervangen door tedere kusjes, lieve woorden, een aai over de bol, de omhelzing voor het slapen gaan. Die welgemeende en diep gevoelde aandacht voor elkaar kan van minstens zoveel waarde worden als de intense vrijages van vroeger.

Closer Together.

Een ziekte of handicap kan op veel begrip en inlevingsvermogen rekenen als die uiterlijk zichtbaar is. Ze leiden vaak tot spontane hulp en daarmee tot een wijze van omgang tussen mensen, die strookt met de slogan Closer Together. Hoe anders is dat bij psychische klachten. Zelfs de meest standvastige mens kan erdoor overvallen worden. En toch wordt er anders mee omgegaan. Net als bij erotiek wordt er in het openbaar liever niet over gesproken. Als erotiek en een psychische handicap met als gevolg impotentie samen gaan, dan doet niemand meer een mond open. Voor mij reden temeer om dat wel te doen, soms moeten taboes doorbroken worden om Closer Together met elkaar te worden.

Jan Weeber

©210th

Share this
Older Post Newer Post