Blog

EATING WITH MY EX

EATING WITH MY EX

Dates.

Hoewel er alleengaanden zijn, die zich in die situatie gelukkig voelen, zijn de meeste mensen toch op zoek naar een partner. De mens als kuddedier mist iets in het bestaan. Biologisch gezien een kwestie van voortplanting, maar daarbuiten wordt er gezocht naar een maatje om het leven mee te beleven. Gedeeld is de vreugd dubbel en wordt het verdriet gehalveerd. Het is derhalve logisch dat dit is terug te vinden in de programmering op televisie en op sociale media. Zo was er ooit Carry Tefsen met haar datingshow Op Goed Geluk en ontstond er later een wirwar van programma’s op dat vlak, tot aan Love Island en First Dates aan toe. Daarin zijn er soms stellen die verder met elkaar willen dan een eerste kennismaking, maar echt gevolgd worden die niet. Of er een relatie uit voortkomt en of die succesvol is, dat blijft onbekend.

Groeien.

Dat het krijgen en onderhouden van een goede relatie niet altijd over rozen gaat, dat is genoegzaam bekend. Er mag nog zoveel verliefdheid en echte liefde zijn, een garantie voor het voortbestaan van het samenzijn vormen die niet. Immers pas op de langere duur komen karakters echt tot uiting en spelen opvoeding en andere achtergronden een rol. Hoe zit het met de hobby’s en vrienden? Is er sprake van trouw of speelt er bindingsangst? Past het seksleven goed in de relatie? En zo zijn er vele vragen te stellen aan elkaar. Niet zelden blijken er, na de eerste verliefdheid, haken en ogen aan het samen leven te zitten en begint de aanpassing aan elkaar. Dat is geen bezwaar als de relatie er sterker van wordt en als partners elkaar de ruimte geven om verder te groeien. Maar wat als dat niet lukt?

Knagen.

Er zijn twee wegen als een relatie dreigt te stranden. De ene is oplossingen te zoeken voor de gerezen problemen, de andere is er een punt achter te zetten. Vooral dat laatste lijkt steeds vaker het geval, zeker nu menigeen bij voorbaat al aangeeft dat een relatie niet per definitie voor het hele leven hoeft te gelden. Uit elkaar gaan geeft echter in alle gevallen verdriet, maar dat betekent niet het eind van het leven. Er is immers veel geleerd, er zit veel ervaring in de rugtas als er vervolgens een nieuwe ontmoeting met een potentieel nieuwe partner plaatsvindt. Sommigen pakken de draad daarom snel weer op, anderen nemen daar rustig de tijd voor. Er zijn er echter ook voor wie de beëindiging van een relatie blijft knagen. Daar is een voorbeeld van te zien in het televisieprogramma van de BBC: Eating with my ex.

Haardracht.

In één van de afleveringen (klik hier) zien we Faye en Sade, een lesbisch stel dat elkaar meer dan twee jaar niet heeft gezien, nadat ze de relatie met elkaar hebben stopgezet. De aanleiding daarvoor is gelegen in het feit dat Faye haar kinderwens aan Sade voorlegt, die daar helemaal niet over nadenkt. Het leidt tot terugkerende ruzie. Als ze, voor het programma, na een aantal jaren samen zullen eten maakt Faye meteen een punt: ze laat haar haar kort knippen en kleuren, iets waarvan Sade ooit zei dat haar toenmalige vriendin dat nooit zou durven. Dat Faye dit er voor over heeft is al een indicatie dat het haar niet koud laat dat ze met haar ex aan tafel zal zitten om over het verleden te praten.

Issues.

Tijdens de maaltijd wordt het stel een aantal vragen voorgelegd die de één voorleest en de ander beantwoordt. Uiteraard leiden die tot overleg. En zo gaat het al gauw over de jaloezie van Faye en het impulsieve gedrag van Sade. Beide erkennen dat deze eigenschappen belemmerend kunnen zijn. Verontschuldigingen volgen over en weer. Op de vraag of Faye eerder voor Sade dan voor het krijgen van een kind zou kiezen wordt door Faye bevestigend geantwoord. Niet het kind op zich, maar een kind in de relatie met Sade is haar doel. Is dat niet mogelijk dan zou ze toch voor Sade gaan. Dat antwoord emotioneert uiteraard. Het onderwerp is nooit op een goede manier besproken. Sade legt uit dat een kind hebben weliswaar mooi kan zijn, maar dat het ook veel opofferingen vraagt. Daar is ze nog niet aan toe.

Verschillen.

De hamvraag is of de twee nog met elkaar verder zouden kunnen, nu blijkt dat ze beide zo van elkaar verschillen. Dat brengt Sade tot een bekentenis. Ze geeft toe dat ze haar leven zonder Faye als waardeloos heeft ervaren. De verschillen zijn er, maar die zouden omarmd kunnen worden. Dat vergt een nieuwe reeks aan gesprekken. Beide zien in dat ze eigenlijk niet zonder elkaar kunnen en willen. Ze besluiten daarom de relatie een tweede kans te geven, door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. In de aftiteling blijkt hoe succesvol dit is, daar het stel weer bij elkaar is gaan wonen.

Feel good.

Wie de aflevering heeft gezien zal zich afvragen of het allemaal zo eenvoudig gaat en het programma mogelijk niet al te zeer gescript zal zijn. Dat dit niet zo is blijkt als er meerdere afleveringen worden bekeken. De hier beschreven situatie vormt in feite de uitzondering op de reguliere gang van zaken. Veel vaker komt het voor dat exen juist ontdekken dat het goed is dat de relatie is beëindigd. Mensen die een andere kant op zijn gegroeid vinden elkaar niet meer, oud zeer is dikwijls te pijnlijk, er worden ervaringen verteld die als een klap in het gezicht overkomen, de liefde van toen is al te ver weggezakt. Er is geen feel good televisie van gemaakt. Hoewel televisieprogramma’s dikwijls niet op hun echtheid te vertrouwen zijn, komt dit programma authentiek over.

Closer Together.

Een relatie onderhouden, het draait daarbij om een goede communicatie. Eerlijk met elkaar praten, zonder dingen achter te houden. Net als bij erotiek dus. Wensen op elkaar afstemmen lukt alleen als die worden besproken. Soms moet daarbij verlegenheid of gêne worden overwonnen, maar wil je verder groeien dan zit er niets anders op dan kennis te geven van dat waar zo naar wordt verlangd of wat je dwars zit. Wat dat betreft is erotiek een goede graadmeter voor de rest van de relatie. Is het niet goed mogelijk daar open over te praten, dan zal dat vast en zeker ook voor andere aspecten van de relatie gelden. Closer Together gaat daarom nog verder dan de erotiek zelf, maar bestrijkt alle aspecten van het samen zijn. Communiceren is wel eens moeilijk, maar levert de wereld op!

Jan Weeber
©210th
Share this
Older Post Newer Post