Blog

Een leven lang seks?

Een leven lang seks?

Psychologie Magazine.

 

Psychologie Magazine plaatste onlangs een artikel met de titel: Een leven lang seks. Het begint uitdagend met het benoemen van een aantal misverstanden over dit onderwerp. Namelijk dat jongeren “het” doen in ruil voor een Breezertje en dat, als je eenmaal met seks bent gestopt, de kans groot is dat het ook niet meer op gang komt. In hoeverre dit breed gedragen misverstanden zijn wordt niet vermeld. In eerste instantie lijkt het een aanname dat veel mensen er zo over denken. Het moet toch niet zo moeilijk zijn mensen te vinden die weten dat de jeugd veel meer behouden is dan vroeger en dat je een vastgelopen seksleven weer vlot kunt trekken.

 

Veranderende moraal.

 

Onlangs nog was er commotie over reclame-uitingen van kledingconcern SuitSupply. Zo werden er posters in bushokjes opgehangen, waarop een getinte dame te zien was, met ontbloot bovenlijf. Twee heren gleden van de borsten van de desbetreffende dame. Men sprak er schande van, bekladde de posters of plakten er maandverbandjes op. Dat twee vrouwenborsten anno 2016 nog zoveel ophef kunnen veroorzaken is verbazingwekkend. Akkoord, men kan, al dan niet feministische, vragen hierbij stellen over de rol van de vrouw op de posters en hoe smaakvol e.e.a. is. Dat blijft een pijnpunt, want over smaak valt niet te twisten. Het was in 1971, dat de politieke partij PSP een volkomen naakte dame in een weiland als verkiezingsposter gebruikte. Staand voor een koe. Een verwijzing naar landen, waar wordt berekend hoeveel koeien een vrouw waard is? Anders gezegd: wie ergens tegen is, kan daar altijd argumenten voor vinden. Maar om vervolgens de eigenaar van Suit Supply met de dood te bedreigen, doet toch wel erg Jihadistisch aan. Ongehoorde intolerantie, die enkel afgekeurd dient te worden. Of worden we behoudender met ons allen? Of is het toe te schrijven aan andere culturen, met andere waarden en normen, die ons land zijn komen bevolken? Feit is dat de vrijheid, blijheid houding, als in de hippietijd inmiddels ver te zoeken is.

 

Taboe.

 

De preutser wordende maatschappij brengt zorgen met zich mee. Zo wordt er momenteel ook anders tegen vrouwen aan gekeken dan vroeger. Waar zij in het Westen gewend zijn zich zo te kleden, zoals zij dit zelf goeddunken, daar geldt momenteel soms weer de opvatting dat zij zich dienen te bedekken, omdat anders sommige mannen hun hormonen niet in bedwang kunnen houden. De opvatting dat een dun geklede vrouw zelf om aanranding heeft gevraagd, is een verwerpelijke en hoort in deze samenleving niet thuis. Geheel terecht vindt men dat zij die hier last van hebben (her)opgevoed dienen te worden. Feit is dat het stappen terug zijn. In de zomer lagen onze stranden vol topless zonnende vrouwen, momenteel zijn die schaars. Blijkbaar voelen zij zich daar niet meer prettig bij. De reden laat zich raden. “Mijn en dijn” en “leven en laten leven” zijn vervagende begrippen en de kijk op seksualiteit lijdt daaronder. Zijn we nog altijd zo tolerant ten opzicht van mensen met een andere geaardheid? De vraag geeft het antwoord.

 

Een leven lang seks.

 

Het bedoelde artikel verhaalt over de verschillende leeftijdsfasen en op welke wijze seksualiteit daarin aan bod komt. Beginnend bij (jonge) peuters en kleuters die hun geslachtsdelen beroeren. De echte interesse in het onderwerp start rond een jaar of tien. Het haalt aan hoe scheef het beeld van jongeren is, zoals die in de media wordt geschetst. Zeker, er zijn er die zich vroeg bezighouden met seks, maar het algemene beeld is dat de echte praktijk pas begint als ze een jaar of 17 zijn. En dan het liefst als er tevens sprake van een relatie is. De term Emerging Adulthood heeft betrekking op de periode tussen 20 en 30 jaar, waarin er veel geëxperimenteerd wordt. Na 30 jaar wordt er veel gevreeën, daar men in Nederland pas laat aan kinderen begint. Voorts besteedt het artikel aandacht aan de ouder wordende mens. Dat ook die nog dikwijls activiteiten ontplooien, blijft niet onopgemerkt in bijvoorbeeld bejaardentehuizen. Gelukkig merkt schrijfster Monique Kitzen ook op dat seks nooit moet. Het kan en het mag, maar waarom moeten als je allebei geen zin hebt?

 

Begrip.

 

Een artikel over seks dus. Een definitie van het begrip “seksualiteit” is moeilijk te geven. Waar de één zich beroept op voortplanting, legt de andere nadruk op handelingen en gevoelens. Toch duidt de algemene term “geslachtsverkeer” op wat men ook wel de daad noemt, de penetratie dus. Dat is ook waar het artikel “Een leven lang seks” in feite over gaat. Omdat de begripsomschrijving ontbreekt, kun je geen andere conclusie trekken. En dat maakt dat het onderzoek nogal beperkt van omvang is. Immers, er zijn zoveel jonge mensen die in de verkennende fase het eigen lichaam of dat van de ander ontdekken, niet door de daad op zich, maar bijvoorbeeld strelen. Er zijn zoveel ouderen, die nog wel zoenen, maar van penetratie komt het niet meer. Toch valt ook dat onder seksbeleving. Onder seks moeten derhalve alle handelingen vallen, die erop gericht zijn jezelf of de ander op zo'n manier te plezieren, zoals je dat alleen kunt bij degene waar je om geeft.

 

Closer Together.

 

In alles is seksualiteit, in de blogs op deze site veelal aangeduid met de term erotiek, dat wat mensen doen om psychisch en lichamelijk dichter bij elkaar te komen. De waardering van de ander, juist omdat die mag zijn wie hij of zij is, speelt daarbij de grootste rol. En dus is niet de penetratie de kern van het begrip. Het spel, de intimiteit en humor zijn dat wel! Dat is de reden waarom eigenares Sofie Rockland van 210th het merk is begonnen met het ontwerpen van speelse opdrachten, die alle producten vergezellen. Opdat mensen Closer Together met elkaar raken. De bodycare lijn, de erotische boxen, ze dragen eraan bij dat het liefdesspel (deze term is zoveel mooier dan seksualiteit) een ware Experience wordt.

 

Jan Weeber.
©210th

Share this
Older Post Newer Post