Blog

Een onstuimig 2016.

Een onstuimig 2016.

Closer Together.


Het erotische lifestylemerk 210th heeft als missie mensen dichter bij elkaar te brengen, vooral op erotisch vlak. Closer Together derhalve. Betekent dit dat vrijen zich bij voorkeur vol gevoel en tederheid dient te voltrekken? Moet er altijd en immer communicatie zijn, voordat twee mensen besluiten te gaan vrijen? Is de liefde bedrijven iets dat altijd omrand moet worden door de wetenschap van wederzijdse kennis met betrekking tot voorkeuren? Maakt dit alles dat er altijd ingezet moet worden op trouw in de onderlinge relatie? Anders geformuleerd: staat dit de spontane ingeving in de weg?


Tederheid.


Als mensen elkaar net leren kennen spat de erotiek er vaak vanaf. Een keer, twee keer of nog vaker vrijen op een dag, de drang is bijna niet uit te houden als die niet wordt bevredigd. Niet zelden gaat het er heftig aan toe, iets waar man en vrouw op dat moment even veel zin in hebben. Ze kunnen elkaar de kleren wel van het lijf rukken. Blijft de relatie in tact, dan neemt dit gedrag in hoeveelheid en intensiteit af. Men zegt dan vergoelijkend: er komt liefde voor in de plaats. Er komt meer tijd voor tederheid en als het goed is, wordt de vraag naar wederzijdse voor- en afkeuren actueel, waardoor er daarmee meer rekening gehouden kan worden. En toch kan er ook te veel rekening gehouden worden met dat wat de ander daarover heeft gezegd.


Wisselende voorkeuren.


Op het moment waarop mannen en vrouwen met elkaar praten over hun liefdesspel, dient er altijd rekening worden gehouden met het verschijnsel dat het hier een momentopname betreft. Zo hebben we tijdens de 50 Shades hype ervaren dat er behoorlijk wat vrouwen zijn, die best in zijn voor een tik op de billen, een ruk aan de haren of een greep naar hun borsten. Maar of ze dit ook aangeven tijdens een teder gesprek met hun partner is maar de vraag. Op dat moment bepaalt de stemming dat er liefde in het spel moet zijn, maar een paar dagen later heeft ze misschien wel de wens om door mister Grey eens flink onder handen genomen te worden. Andersom kan ook. Bekend is dat mannen graag oraal verwend worden. Maar is het wel altijd zo prettig als hun partner meteen op dat doel af gaat? Uit liefde voor de ander worden soms details afgezwakt. Die partner doet immers altijd al zo zijn of haar best! Het best is daarom in het achterhoofd te houden, dat voorkeuren nogal eens wisselen. Vaak in tegenstelling tot een afkeer van iets overigens.


Twee op de drie!


Eén op de drie huwelijken strandt. Dit wordt vaak aangegeven als een zorgelijk feit. Maar is dat ook het geval? Het is een hele beslissing: levenslang elkaars partner blijven. En lukt je dat, is dat dan tegen wil en dank? Is het niet beter de stelling andersom te keren? Twee op de drie huwelijken houdt stand, wat een prestatie! Blijkbaar zijn er veel mensen zo aan elkaar verknocht geraakt, dat zij het leven niet meer kunnen voorstellen zonder die ander. Mooi dat ze samen leuke dingen ondernemen, maar zich ook goed met elkaar kunnen vervelen. Toch zeggen dit soort bespiegelingen niets over de wijze waarop deze huwelijken blijven voortduren. Elke relatie is immers anders!


Vrije liefde.


Tijdens de seksuele revolutie, in de vorige eeuw, was het opeens daar: de vrije liefde. Nou ja liefde… de vrije seks. Mogelijk gemaakt door de uitvinding van de pil en het nog niet bestaan van Aids. Toch zijn er ook nu relaties waarin het heel gewoon is dat er ook buiten de deur wordt gevreeën. Als dat de beide partners gelukkig maakt en de relatie is daar sterk genoeg voor, wie zal daar dan kritiek op leveren? Loopt het verkeerd af, dan zijn de consequenties immers ook voor de deelnemers zelf. Vanuit de visie van Closer Together: het gaat niemand wat aan op welke wijze mensen nader tot elkaar komen. Vaste of losse relatie, hetero, homo, bi, lesbi, transgender of welke andere vorm ook, het gaat nimmer om een oordeel, het gaat altijd om liefde.


Spontaniteit.


Het hebben van de missie om mensen dichter bij elkaar te brengen sluit niet uit dat mensen spontaan kunnen besluiten dat dit moment het juiste is, om samen van erotiek te genieten. In feite juicht de missie dat ook toe. Immers alles beter dan dat mensen met elkaar ruzie maken. Dat laatste gebeurt al te veel in deze wereld. Wat de missie zeer zeker behelst, is er iets moois van te maken. Iets waardoor partners, na hun vrijage, uithijgend en zuchtend overvallen worden door een gloed van voldoening en blijdschap. Vandaar dat de bodycare producten en de erotische boxen van 210th altijd vergezeld gaan van speelse opdrachten, die bevorderen dat het liefdesspel een onvergetelijk moment wordt. Of in elk geval eentje die vraagt om herhaling. En zo wordt 2016 een onstuimig jaar. Laten we er van genieten!


Jan Weeber
©210th

Share this
Older Post Newer Post