Blog

Een prachtig paar.

Een prachtig paar.

Friese deernes in de zon.

De Prinsentuin is een historisch park aan de noordkant van de binnenstad van Leeuwarden. Het was Koning Willem l die De Prinsentuin aan de Leeuwarder bevolking schonk. Sindsdien recreëren de Friese hoofdstedelingen daar in een prachtige groene en waterrijke omgeving. Schijnt de zon dan verandert het park in een stadsstrand. Bootjes varen tussen de eenden door, mensen zonnebaden alsof ze in Scheveningen vertoeven. Het is er paradijselijk vertoeven. Geheel toepasselijk is het daarom dat er onlangs, half juni, een groep vrouwen in het gras neer zeeg om hun blote borsten aan het langslopend volk te tonen. Het betrof hier een protestactie om aandacht te vestigen op de ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. Krijgen mannen het te warm in de zon, dan trekken zij hun shirt uit. Willen vrouwen dat ook, dan wordt er raar tegenaan gekeken.

Borstvoeding in het parlement.

Ze heet Larissa Waters en is parlementslid in het parlement van Australië. Tijdens een Senaatsvergadering heeft ze haar pasgeboren spruit bij zich. Ze bedenkt zich niet als het kind begint te huilen van de honger en legt het aan de borst. Een poosje later gaat ze nog een stap verder. Als ze bij een latere vergadering het woord neemt, staat ze op uit haar bank, terwijl ze het kind nog aan de borst (klik hier) heeft. Het is een duidelijk statement, dat zegt dat zoiets geaccepteerd dient te worden als iets normaals. Iets dat wordt bevestigd door fotomodel Doutzen Kroes, die op haar Instagram een foto (klik hier) plaatst, waarop te zien is dat ze haar borsten kolft.

YouTube.

Terugkomend op het protest van de vriendinnen. Wie het verslag ervan wil lezen, kan (klik) hier terecht. Wat opvalt is dat de inhoud van de bijbehorende video ontbreekt. Doorklikkend verschijnt deze melding: „Deze video is verwijderd wegens schending van het beleid van YouTube inzake naaktheid of seksuele content“. Dat beleid is erg aan discussie onderhevig. Zo toont YouTube een onvoorstelbare hoeveelheid zeer grof geweld. Dat is blijkbaar toegestaan. Maar een vrouwelijke blote borst, dat is blijkbaar ver over de grens van het betamelijke. Niet dat dit beleid erg helpt, daar op hetzelfde kanaal ook andere reportages over het protest zijn verschenen, bijvoorbeeld (klik) hier. YouTube legt hiermee precies bloot wat de Friezinnen bedoelen. Zodra er een vrouwenborst wordt getoond wordt dit in verband met seks gebracht. Borsten vormen weliswaar de secondaire geslachtseigenschap van een vrouw, maar in hoeverre hebben borsten met erotiek te maken?

Kudde.

De mens is erg geneigd op elkaar te letten. Mogelijk dat dit te maken heeft met de biologische factor dat wij allemaal kuddedieren zijn. Op diegene na die zich liever afzonderen en de drukke bezigheden van de mensheid liever van buiten naar binnen kijkend beschouwen. Maar leven en laten leven vinden de meeste mensen erg moeilijk, getuige de manier waarop zij elkaar op internet de maat nemen. En dat maakt het begrip vrijheid moeilijk. Natuurlijk kunnen we toestaan dat westerse vrouwen topless in de zon gaan liggen bakken, mits we toestaan dat andere vrouwen gesluierd over straat gaan. Zij die kledingvoorschriften hanteren, dienen de respecteren dat anderen dat niet doen. Zij die zich storen aan al te veel bloot moeten weten dat anderen zich mogelijk ergeren aan al te veel textiel. Dit gezegd hebbend in het nog altijd redelijke Nederland, waar we ons afvragen waar regels toe dienen. Terug naar de dames. Hebben ze gelijk als ze hun borsten ten toon stellen om de acceptatie van deze wondertjes der natuur te bevorderen?
Of zoals Doutzen Kroes met het doel borstvoeding te promoten?

Context.

Als altijd ligt de waarheid hier ergens in het midden. Zijn er vrouwen die graag hun buste aan den volke tonen, dan moeten zij dat zelf weten. Maar wel in de context die er toe doet. Volstaan met te zeggen dat vrouwenborsten niets met seksualiteit te maken hebben schiet te kort. Er zijn immers veel mensen die een dergelijke relatie wel degelijk leggen, ook al is lang niet altijd uit te leggen wat de reden achter deze gedachte is. Perceptie is realiteit. Wat dat betreft zijn naaktstranden en nudistencampings nog niet zo'n rare gedachte. Gelijkgestemden hoeven over genoemd standpunt immers niet te bakkeleien. Hetzelfde is te zeggen over borstvoeding. Waarom zou je dat in een parlement doen? Moeten anderen gedwongen worden dat te aanschouwen? Afgezien van de vraag of een baby wel in een parlement thuis hoort. Dat Doutzen Kroes borstvoeding promoot moet ze zelf weten. Het is wel zo zorgvuldig als ze zich realiseert dat er vrouwen zijn, die dat wel zouden willen, maar dat niet kunnen. Bijvoorbeeld in een situatie van een ziek kind dat in een ziekenhuis ver weg ligt, of als kolven in verband met pijn niet gaat.

Closer Together.

Wat de één gangbaar vindt, dat wordt door de ander als bijzonder ervaren. Het gevolg is soms dat beide meningen maar beter naast elkaar kunnen blijven bestaan. De term Closer Together van 210th houdt dan ook niet in dat nader tot elkaar komen hetzelfde moet inhouden als een eensluidend standpunt ergens over formuleren. Dat laatste kan een te krampachtige houding zijn, waarbij mogelijk de één meer moet inleveren dan de ander. Closer Together betekent in dit geval respect op te brengen voor elkaars verscheidenheid. Zoiets als de borsten van een vrouw. Het is maar zelden dat zij beide exact hetzelfde zijn qua omvang en vorm, maar samen vormen zij een prachtig paar.

Jan Weeber
©210th

Share this
Older Post Newer Post