Blog

Elf oktober Coming Out Day.

Elf oktober Coming Out Day.

Coming Out Day.

Binnenkort, op 11 oktober aanstaande, is het weer Coming Out Day. De dag waarop veel lesbische, homoseksuele en biseksuele mensen, alsmede transgenders en interseksuelen aan hun omgeving zullen laten weten dat zij een andere geaardheid bezitten, dan gemiddeld genomen het meest voorkomt, die van heteroseksueel. Deze feestelijke dag wordt niet alleen in Nederland gevierd, maar ook in de Verenigde Staten, Australië, Nieuw Zeeland, Canada, Groot-Brittannië, Kroatië, Duitsland, Zwitserland en Polen. In ons land werd daar in 2009 toe opgeroepen door minister Ronald Plasterk, met de opzet om de sociale acceptatie van homo's en lesbiennes te vergroten. Het COC organiseert daartoe allerhande activiteiten in verschillende steden. Ook hangt men de regenboogvlag uit om daarmee te tonen dat de mens uit een veelkleurige samenstelling bestaat.

Historie.

Het is 11 oktober 1987. In Washington, de hoofdstad van de Verenigde Staten, lopen mensen in groten getale te hoop om te demonstreren tegen een zojuist ingesteld verbod op seksuele handelingen tussen mensen van gelijk geslacht, ook wel sodomie genoemd. De mars krijgt als titel de Second National March on Washington for Lesbian and Gay Rights mee. Dit brengt Rob Eichberg en Jean O'Leary op het idee om op 11 oktober een jaarlijks terugkerende mars te houden. Zij zijn vanuit hun werk betrokken bij de problematiek rond homoseksualiteit in een land dat daar weinig mee op heeft. Op 11 oktober 1988 wordt vervolgens de eerste Coming Out Day gevierd. Het logo van Coming Out Day wordt ontworpen door de wereldberoemde kunstenaar Keith Haring. Het laat een mens zien die eindelijk de moed heeft gevonden toe te geven een LHBTI’er te zijn en dat luid en duidelijk laat weten.

Minderheid.

Er zijn in het verleden, in diverse landen, heel wat schattingen gedaan over het percentage homoseksuele mensen. De cijfers zijn verre van betrouwbaar te noemen. Zo schat men het aantal in de USA tussen de 1 en 37 procent. Andere berekeningen komen uit op 20 procent en in Europa hield men het er aanvankelijk op dat zo’n 1 op de 10 mensen een andere geaardheid heeft dan hetero. Cijfers van 3 procent liggen waarschijnlijk dichter bij de waarheid. Zij die denken dat dit aantal steeds verder groeit, vergissen zich mogelijk omdat homoseksuele en lesbische mensen veel in creatieve vakken zijn te vinden en als zodanig voor het voetlicht treden. In grotere steden wonen vaak meer LHBTIers dan in kleinere gemeenschappen. De sociale controle en de gebrekkige gewenning aan het afwijkende zullen daarbij een rol spelen.

Anders dan gewoon.

De mens zit wonderlijk in elkaar. Het is een vorm van dualisme dat we enerzijds vaak tot een groep willen behoren (familie, vrienden, verenigingen etc.), maar ons ook graag willen onderscheiden. Een goed voorbeeld van de laatste tijd vormen de zogenaamde hipsters. Getooid met baard en fraaie coiffure, bretels en boeren pet, pijp in de mond en exotische koffie drinkend uit peperdure koffiemachines, laten zij zien anders dan gemiddeld te zijn. Maar juist door zich allemaal hetzelfde te kleden en hetzelfde te doen vormen zij een aparte groep. Binnen die groep zijn ze dus gelijk aan elkaar. Dit maakt het lastig om begrip te hebben en te krijgen voor het afwijkende. Zo hebben LHBTIers zich ook samengeklonterd, tot wat men de homobeweging is gaan noemen. Het vormen van een aparte groep bemoeilijkt vaak de acceptatie en het begrip.

Verbod.

In veel landen is homoseksualiteit nog altijd verboden. Het samen optrekken van man en vrouw is de norm, andere vormen van geaardheid worden gezien als zondig en afkeurenswaardig, of zelfs misdadig. Ook diverse geloofsrichtingen wijzen dit af, al zijn er ook die het homohuwelijk inmiddels gedogen of goedkeuren. In de oudheid werd homoseksualiteit vaak gedoogd, tot de opkomst van het Christendom daar een eind aan bracht. In de Middeleeuwen zijn vele zogenaamde Sodomieten vermoord. Iets dat in de Tweede Wereldoorlog zijn vervolg kreeg toen Adolf Hitler mensen met een andere geaardheid niet vond passen bij zijn Arische bevolkingsideaal, ze liet oppakken bij razzia’s en vergassen in de concentratiekampen. Men dacht destijds bovendien dat homoseksualiteit voortkwam uit een ziekte. Nu weten we dat het genetisch bepaald is, al is het onderzoek ernaar nog immer gaande. Landen waar het verbod op een andere levensinstelling nog altijd talrijk, gezien deze lijst!

Uit de kast.

Voor veel mensen is het een moeizame weg om te vertellen over die zo lang verborgen gehouden geaardheid. Uit de kast komen wordt vaak bemoeilijkt door de vooronderstelling, dat er negatief op gereageerd zal worden. Toegegeven: dat was in het nog niet zo verre verleden ook dikwijls het geval. En dat is gewoon heel erg jammer, omdat we het weliswaar hebben over een seksuele voorkeur, maar dat het toch bovenal over de liefde gaat. Ouders zouden een liefdevolle sfeer moeten kweken, waarin elk kind van jongs af aan zichzelf mag zijn. Ze zouden zelfs hints kunnen afgeven als een gesprek aan tafel plaatsvindt over liefde. Wat is er mis mee als papa of mama dan gewoon zegt: “ach jongen (of meisje), wij houden zoveel van jou, het maakt voor ons geen verschil met wie of wat jij later thuiskomt”…

Closer Together.

210th wenst iedereen bij voorbaat een fijne Coming Out Day. Dat die tot veel vreugde mag leiden. En opluchting dat het hoge woord er eindelijk uit is. Dat er mooi en waardevol op deze ontboezeming wordt gereageerd. Het leven opgepakt kan worden vanuit een nieuwe wetenschap geaccepteerd en gewaardeerd te worden als mens. En de liefde wacht om toe te slaan. Dit alles maakt dat mensen Closer Together samen gaan. Wie vervolgens aan het spel der liefde toekomt, bij deze nog een tip en wie weet een mooi cadeau: de Pridebox van 210th. Inclusief speelse opdrachten die het samenzijn tot het feest van Coming Out Day maken! Veel plezier!

Jan Weeber.
©210th

Share this
Older Post Newer Post