Blog

ELS GOUMAN EN INTIMITIJD.

ELS GOUMAN EN INTIMITIJD.

Intimitijd.

Het lijkt verkeerd gespeld, maar Intimitijd is dan ook de naam van een webshop. Eentje op erotisch vlak. Die zijn er in alle soorten en maten, maar dit is er eentje van een christelijke signatuur en daarmee onderscheidend van vrijwel alle andere. Wat is er dan zo anders? Waarom eentje met een geloofsachtergrond? Bestaan er dan christelijke dildo’s en condooms? Hoe kijkt de kerkgemeenschap, die toch als behoudend wordt gekarakteriseerd aan tegen zoiets? In gesprek met eigenares Els Gouman wordt geprobeerd een beeld te scheppen waarom zij vindt dat er zoiets als een christelijke erotiekshop in deze tijd van ontkerkelijking een goed idee is.

Titel.

Ergens kan gesteld worden dat er een raakvlak is met 210th. Die laatste heeft heel bewust geen geloofsachtergrond. 210th staat voor: onderzoek en behoud wat bij je past, leven en laten leven en maak van intimiteit iets dat speels en vrolijk is. Iets waardoor de communicatie op gang komt, iets waarbij de gezamenlijk ingezette reis belangrijker is dan het einddoel. De webshop van Intimitijd doet in feite hetzelfde. Dat zit al in de titel: maak tijd voor elkaar om intiem te zijn en elkaar te leren kennen. Waar zit dan toch dat verschil in als de missie vrijwel hetzelfde is. Aan de hand van een aantal vragen wordt duidelijk dat de ene doelgroep toch niet helemaal dezelfde is als de andere en dat daarmee er toch een net iets andere benadering nodig is.

Communicatie.

Op de website van 210th is met regelmaat aandacht besteed aan het belang van communicatie. Alleen daarmee kunnen stellen wensen en verlangens naar elkaar uitspreken. Els Gouman geeft aan het daar mee eens te zijn, maar dat in kerkelijke kringen dat vaak een probleem is. Dat er een taboe op seksualiteit rust is misschien vrij algemeen, maar binnen kerkgemeenschappen geldt dat soms nog veel sterker. Er zijn kerken die dit onderkennen en hulp bieden aan mensen die met hun relatie worstelen en niet zelden ook met hun seksualiteit. Het begrip zonde heeft hier veel schade aangericht, maar ook het gedrag van kerken zelf. In het verleden werd de vrouw binnen de kerk als niet volwaardig beschouwd, werd anticonceptie verboden, en momenteel staat het nieuws bol van de misbruikschandalen, met name in de Katholieke kerk. Dat maakt van seksualiteit een “gevaarlijk” onderwerp om te bespreken.

Veilig.

Vanuit die voorgeschiedenis is het verklaarbaar dat er eerst een veilige omgeving gecreëerd moet worden, willen mensen die geslotenheid in kleine stapjes loslaten. Er zijn op de website van Intimitijd dan ook geen blootfoto’s te zien en worden teksten in bedekte termen geformuleerd. Ernaar gevraagd of homoseksuele mensen welkom zijn antwoordt Els Gouman dat zij worden geboren zoals ze zijn. Haar studie HBO seksuologie heeft haar laten zien dat afwijzend oordelen op dit punt niet bij haar past. In haar woorden: “als God mensen heeft geschapen, dan ook de homoseksuele medemens”. Veiligheid betekent ook dat er op de website uitleg is te vinden over de producten, erotiekbeleving en wordt er samengewerkt met bekkenbodemtherapeuten.

Christelijk.

Een niet gelovige zal toch enigszins vreemd opkijken dat het woord christelijk geregeld te lezen is op de website van deze erotiekshop. Els benadrukt dan ook dat het haar echt om de missie gaat om seks binnen een relatie bespreekbaar te maken. Het is haar niet te doen om commercieel binnen te lopen. Het klinkt erg idealistisch, maar ze ervaart vanuit de bible belt medewerking en mag zich verheugen op positieve reacties vanuit de kerkelijke gemeenschap. Uiteraard zijn er op social media ook wel eens andere geluiden, maar daar staan die media nu eenmaal bekend om. Zelf leest ze die niet. Ze is juist optimistisch over het voortbestaan van haar webshop. Er mag dan wel sprake zijn van ontkerkelijking, er is een grote groep mensen die haar webshop inmiddels kan vinden, o.a. door de publiciteit in de media.

Closer Together.

Onderzoek en behoud het goede, het is een spreuk uit de bijbel. Op die manier zou een niet-christelijke webshop bezocht kunnen worden. Maar net als in het onderwijs kan het nodig zijn een veilige omgeving te realiseren. Niet omdat bezoekers wel eens in de verleiding zouden kunnen komen een ongewenste kant op te gaan, maar om hen die hun eerste stapjes zetten niet af te schrikken en moed te geven om binnen te komen. Daarbij spreekt ook de beschaving een zekere rol. Ook bij 210th kiezen we ervoor om weliswaar erotische foto’s te plaatsen, maar dan wel stijlvol en teksten te schrijven die stimuleren, maar beperkt specifiek zijn. Deze webshop of die van Els Gouman, er zijn verschillen, maar ook zeker overeenkomsten. In beide gevallen blijkt hoe krachtig de tekst van 210th oprichter en eigenares Sofie Rockland is: "Intimacy is one of the most beautiful given things in the world."

Jan Weeber
©210th
Share this
Older Post Newer Post