Blog

HELD OF SLET: DE DUBBELE MORAAL.

HELD OF SLET: DE DUBBELE MORAAL.

Mannen.

Mannen houden over het algemeen van erotiek. Onder elkaar grappen ze veel over vrouwen en wat je in bed met hen kunt doen. Of nog liever: wat er met ze, op egoïstische wijze, uitgespookt is tussen de lakens. Wat wil zeggen: seksen voor eigen genot. Ze scheppen op over hun geslacht en porno wordt vooral voor de man gemaakt. Ze geven ook gemakkelijk toe dat ze daar naar kijken. Daar nog eens boven op gaan ze nogal eens vreemd, want een man is in principe niet een monogaam wezen. Tot zo ver hoe er over de man wordt gesproken. Tenminste als we dat mogen geloven. Want dat laatste, dat is zeer te betwijfelen. Er zijn de wereld mannen helemaal niet in voor onenightstands of het bedriegen van de partner. Hun wijze van de liefde bedrijven is er wel degelijk op gericht om de ander ook plezier te verschaffen.

Vrouwen.

De dames daarentegen gaat het bij het liefdesspel om emotie. Zij dienen eerst opgewarmd te worden en tederheid en gevoeligheid viert bij hen de boventoon. Ze zijn uiterst kieskeurig als het gaat om het toestaan van erotisch genot aan een partner en zijn trouw totdat het echt niet meer gaat met iemand. Praten over seksualiteit doen zijn niet grappend in het openbaar maar enkel serieus, in een besloten situatie met hun vriendinnen. Naar porno kijken, dat doen zij niet, dat is zo vulgair. Tot zo ver het algemene beeld, dat veelal niet strookt met de werkelijkheid. Er zijn vrouwen te over die wel degelijk gemakkelijk opgewonden kunnen raken, die geen moeite hebben toe te stemmen in seksuele actie of die om dubbelzinnige grappen smakelijk kunnen lachen en er nog een schepje bovenop kunnen doen.

Gelijkwaardig.

Het denken over mannen en vrouwen en de beleving van erotiek heeft een geschiedenis zo lang als de mensheid. Startend bij de Neanderthalers, waar de man zijn zaad diende te verspreiden over zoveel mogelijk vrouwen, om de soort kansrijk in stand te houden. De vrouwen zijn de zorgzame moeders die zich ontfermden over het kroost en de voeding daarvan. Kortom: de man als jager, de vrouw als hoedster. Deze visie heeft geheerst tot de huidige, moderne tijd en is er de oorzaak van dat de vrouw nog altijd niet op alle vlakken als gelijkwaardig wordt behandeld. Zo zijn er nog vele culturen waarin de man de dienst uit maakt en de vrouw slechts volgt op eerbiedige afstand. Maar ook in onze Westerse maatschappij blijven resten van ongelijkwaardigheid bestaan. Zo verdient een vrouw in veel gevallen voor hetzelfde werk nog altijd minder dan haar mannelijke collega.

Geloof.

In vroegere tijden hebben diverse geloofsrichtingen eraan meegewerkt dat er verschillend gekeken wordt naar de rol van de man en de vrouw in de maatschappij. Het komt er in feite op neer dat de vrouw de man diende te gehoorzamen en behagen. Als gevolg van deze prediking stamt het nog maar uit de vorige eeuw dat de vrouw des huizes de pantoffels, het krantje en biertje klaar zette, voor als de baas in huis van zijn noeste arbeid thuiskwam. En in de echtelijke sponde nam de man zijn vrouw tot zich wanneer hij daar zin en recht op had. Kwamen daar kinderen van, dan waren de gevolgen voor haar, daar moeder zich braaf van haar taak kweet en het kroost bij vader vandaan hield wanneer die moe was. Dat er ook vaders waren die pas laat, in benevelde toestand, uit het café kwamen, dat hoorde nu eenmaal bij de man. Uiteraard werd er over eventuele seksuele escapades van hem gezwegen tot in het graf.

Held en slet.

Die genoemde ongelijkheid gaat verder als mannen en vrouwen zich, ook tegenwoordig nog, uiten over erotiek. Daarover in het openbaar spreken is iets dat maar zelden gebeurt. Maar doen zij dat en wordt er verteld over de seksuele carrière, dan wijden mannen daar graag over uit. Een man die op dat vlak veel ervaring heeft wordt als succesvol gezien, zeker als de verhalen op waarheid berusten. Zijn vrienden zien hem als ware hij een held. Gesteld echter, dat er zich een vrouw in het gezelschap bevindt en zij vertelt over wat zij in bed heeft meegemaakt, dan wordt daar heel anders naar gekeken. Een vrouw met een indrukwekkende seksuele carrière wordt gezien als ontrouw, iemand die het niet zo nauw neemt met normen en waarden, kortom: een slet. Het lijkt erop dat haar het plezier niet wordt gegund dat mannen zichzelf wél toe-eigenen.

Kronkel.

Deze manier van reageren op vrouwen is volstrekt hypocriet. Wie kuisheid van de vrouw verwacht, dient immers als man datzelfde gedrag te vertonen. Dat toont de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Het is daar boven ook het gevolg van consequent denken. Hoe kan een man zich een slag in de rondte vrijen als daarvoor zich geen vrouwen aandienen? Dat mannen meer recht op een seksueel divers leven zouden hebben dan vrouwen berust dan ook op een merkwaardige kronkel in het denken, nog dikwijls ingegeven door religieuze achtergronden. Dat is merkwaardig als bedacht wordt dat in de Bijbel staat dat Jezus een prostituee in bescherming nam door de priesters, de mannen dus, voor te houden dat zij zelf schuldig waren aan haar gedrag. En ook de Koran spreekt over gelijkwaardigheid van man en vrouw, iets waar moderne geloofsbeoefenaars van de Islam zich mee vereenzelvigen. Zij vinden zich niet in de cultureel bepaalde interpretatie dat een vrouw de man dient te gehoorzamen, ook als dit tegen haar wil is.

Spiegel.

Het is soms stuitend hoezeer mensen zich met elkaar bemoeien. Het zit blijkbaar in de gemeenschap van de menselijke soort, dat groepen zich uitspreken over wat een individu mag of wat juist verboden is. In de organisatie van onze maatschappij lijkt dat logisch, maar men spreekt zich ook geregeld uit over zaken die niemand iets aangaat. Zo lang een individu een ander niet benadeelt of schade berokkent, bestaat er geen reden om een oordeel te vellen over dat wat een medemens in zijn of haar leven doet. Tenzij dit oordeel bedoeld is om zich positief uit te spreken over de ander. In die zin is het onjuist dat vrouwen die van hun liefdesleven een avontuur maken te voorzien van een negatieve connotatie. Zij die zich hier aan schuldig maken verheffen zich ten onrechte ten opzichte van de ander en zijn vergeten eens goed in de spiegel te kijken.

Closer Together.

Dat het liefdesspel door mannen en vrouwen verschillend wordt beleefd, biedt voor beide de kans om er iets moois voor twee van te maken. Juist als een man de instelling heeft zijn partner een heerlijke avond vol erotiek te verschaffen, kan ook hij optimaal ervan genieten. Ontvangen door te geven dus. In een situatie van gelijkwaardigheid, waarbij de vrouw zoveel veiligheid en respect ervaart, dat ze zich onbeschaamd en zonder rem kan laten gaan. Het is als man juist heerlijk om te ervaren dat een vrouw ook van top tot teen opgewonden kan zijn en haar meest intieme verlangens wil delen. Dat de beleving van seksualiteit niet iets vunzigs is, dat ontspruit aan een mannenbrein, maar een wens is die ook bij de vrouw leeft. Wie als man het lukt om die aandacht en sfeer aan zijn vrouw te bieden zal ervaren hoe bevredigend die vrijpartij ook voor hem is. Teder, maar ook onstuimig en wild. Dat kan als beide partners Closer Together zijn geraakt. Dat er diverse producten en speelse opdrachten van 210th daar positief aan bij kunnen dragen, spreekt voor zich!

Jan Weeber
©210th

(Dikgedrukte woorden zijn hyperlinks).

 

Share this
Older Post Newer Post