Blog

Het bijzonder gewone van erotiek.

Het bijzonder gewone van erotiek.

Lente.

De veertiende van de maand februari ligt alweer een poosje achter ons. Hoewel, in de liefde is het elke dag Valentijnsdag. In de ideale wereld, dat wel. Maar heeft een mens het geluk de ware Jacob of, ik noem haar maar, Marietje te hebben gevonden, dan voelt die met enige regelmaat dat ene unieke. Dat wat niet in woorden te vatten is, maar met het containerbegrip liefde wordt aangeduid. Dat blije gevoel dat de sfeer heeft van de opkomende zon op een lentedag, als de wind warme lucht meevoert vanuit het zuiden. De krokussen, sneeuwklokjes, narcissen en blauwe druifjes die het gras versieren. Schrijver dezes zou er bijkans een gedicht aan wijden, gelijk Herman Gorter: “Zie je ik hou van je, ik vind je zo lief en zo licht - je ogen zijn zo vol licht, ik hou van je, ik hou van je.”

Echte liefde.

Aangevuld met de wetenschap dat liefde op het eerste gezicht bestaat, net zo zeer als liefdes die langzaam groeien. Uiteraard hebben wetenschappers zich op deze verschijnselen geworpen en indicatoren ontdekt. De website MAN MAN somt er een achttal op. Ze komen er in feite allemaal op neer dat er vertrouwen, onvoorwaardelijke steun en de wil om de ander vooruit te helpen in het leven van het grootste belang is. En jawel, ook wordt genoemd dat de seks een niet te missen onderdeel van de relatie is en dat die erotiek als verrijkend wordt ervaren, zeker in het begin en het vervolg van de relatie. Wat overigens niet wil zeggen dat het ontbreken ervan de relatie per definitie in gevaar brengt. Er bestaan immers genoeg liefdesrelaties waarin daar geen sprake meer van is, bijvoorbeeld door ziekte of handicap.

Eén ding.

In films, blogs, boeken en tijdschriften is het vaak te lezen: mannen willen maar één ding. Dat deze term niet verder uitgelegd hoeft te worden bewijst hoe diep geworteld die is. De vraag is of het werkelijk waar is dat een man, wanneer hij een vrouw ontmoet, het liefst met haar de koffer in duikt. De hormonen razen bij jonge mannen door het lijf. Aanvankelijk is erotiek een te ontdekken nieuwe wereld, een droom en realiteit tegelijk. De andere of zelfde sekse lijkt zich te bedienen van elektromagnetisme, zo trekt die aan mogelijke partners. Stem, geur, uiterlijk, werkelijk alles dat verlangen naar toenadering stimuleert. Echter: is het exclusief voor mannen dat zij dan al gauw aan seks denken, of is dat bij de dames van hetzelfde laken een pak?

Historie.

Biologisch gezien dient een man zijn zaad te verspreiden, opdat de soort in stand wordt gehouden. Het initiatief tot seks ligt derhalve sinds mensenheugenis bij de man. Een dierlijke benadering, waar wij mensen toch inmiddels al eeuwen boven dienen te staan. Laat dat laatste nu juist niet het geval zijn. Het heeft ontzettend lang geduurd tot erkend werd dat ook vrouwen kunnen genieten van de liefdesdaad. Lange tijd was er geen enkele aandacht voor het bestaan van de clitoris en het vrouwelijk orgasme. De man deed zijn ding, de vrouw werd geen tijd gegund om opgewarmd te raken en fysiek voorbereid te zijn voor de penetratie. Kortom, dat de man maar één ding wil heeft een lange geschiedenis, dat de vrouw ook bevrediging verdient een juist wel heel erg korte.

Geven en ontvangen.

De adolescentie voorbij zijn de hormonenkriebels te reguleren en kunnen erotiek en seks een volwassen plek in een relatie krijgen. Die varieert sterk van af en toe tot aan een dagelijkse levensstijl en alles wat daar tussen zit. Meegegroeid is de omgang van de beide partners. Seks wordt een liefdesspel, gebaseerd op de hierboven genoemde acht pijlers. Elke daad heeft een egocentrisch moment, dat van het klaar komen. Maar grote delen van het spel zijn gericht op het plezier geven aan de ander. Moeilijk is dat niet, daar het met elkaar bezig zijn de gever voldoening schenkt. Geven is ontvangen, ontvangen is geven. Er zijn maar weinig menselijke activiteiten die dat verschijnsel in zich hebben.

Closer Together.

Het lijkt zo’n open deur als oprichtster en eigenares van 210th, Sofie Rockland, zegt: "Intimacy is one of the most beautiful given things in the world." Maar realiseren we ons eigenlijk wel hoe bijzonder het gewone is? Mindful geduid: dat we bezien dat in de erotiekbeleving geven ontvangen is, en andersom. Als we in ons hoofd houden dat de ware kwaliteit van het leven in gratis dingen zit, zoals de beleving van erotiek, dan wordt vrijen een heel bewuste manier van omgaan met elkaar. Daardoor raken geest en lichaam dichter bij elkaar betrokken en groeit de relatie uit tot iets dat levenslang kwaliteit heeft. Onthaast en neem de tijd voor elkaar, beleef elkaar en geniet. 210th streeft dat na via haar slogan Closer Together. En nee, een goede man wil helemaal niet maar één ding!

Jan Weeber.
©210th
Share this
Older Post Newer Post