Blog

Het grote porno-onderzoek van Shespot.

Het grote porno-onderzoek van Shespot.

Porno-onderzoek.

Er is al vaak onderzoek gedaan naar het kijkgedrag van mensen naar porno. De erotische website Shespot deed dat dit jaar nog eens dunnetjes over. Zij hebben de resultaten daarvan onlangs gepubliceerd op hun website, klik daarvoor hier. De uitkomsten van het onderzoek zijn weinig verrassend. Toch in deze blog een paar citaten die nadere duiding verdienen.

De hele wereld.

Het wordt in de media snel gezegd: “Nederland vindt” en dan komt er een stelling, die wordt gebracht als vaststaand feit. In de tekst op Shespot is er ook zo eentje te vinden, namelijk: “De hele wereld kijkt porno”. Het moet de vraag zijn of dit zo is. Anders gezegd: in een wetenschappelijk aandoend artikel zijn meningen van generlei waarde, men dient het bij de feiten te houden. Zo zijn er mensen die te jong voor porno zijn en ouderen die er niets van willen weten. Er zijn landen waar toegang tot porno niet eenvoudig is, en sommige genres (zoals gay-porn) zelfs ten strengste verboden zijn. En zo zijn er nog wel meer argumenten te bedenken waarom in feitelijke zin de hele wereld niet naar porno mag of wil kijken.

Schaamte.

Het kijken naar porno bevindt zich nog altijd in een taboesfeer. Dat komt omdat in feite alles dat erotiek aangaat sterk persoonlijk is en het is maar de vraag is in hoeverre men zich daarover openlijk zou moeten of willen uiten. Op YouTube vind je vele kanalen waar interviewers op straat vragen rond erotiek stellen en stuiten op mensen die zich daar niet over uit willen spreken. Onderzoeken zeggen dan ook enkel wat over de respondenten op een onderzoek. Het zegt niks over hen die er niet aan mee (willen doen). Anders gezegd: er kan uit een onderzoek bijvoorbeeld blijken dat mensen veel porno kijken. Echter zij die niet aan het onderzoek meedoen, kunnen het tegengestelde vinden. Over die veel grotere groep zegt het onderzoek dus niks. Daarbij: Shespot trekt enkel geïnteresseerden in erotiek en is daardoor niet representatief voor een heel land.

Betalen.

Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten weinig bereid zijn voor porno te betalen. Eigenlijk had men verwacht dat dit wel het geval zou zijn, omdat mensen gewend zijn aan streamingdiensten als Netflix en Spotify. Men wijt die financiële zuinigheid aan de gebrekkige kwaliteit van de geboden porno.
De kanttekening bij deze conclusie zou moeten zijn dat Netflix en Spotify geen porno uitzenden. Het verband met porno blijft dan ook enigszins vaag. Wat wel het geval is, is dat het internet wemelt van de gratis porno, ook in hoge kwaliteit. Zelfs HD wordt aangeboden, geheel en al betaald uit reclame en dus hoeft de consument de portemonnee niet te trekken. Het is maar even en de consument is daar aan gewend. Geen wonder dus dat men niet betalen wil, het is immers nog geheel legaal ook. Het argument van gebrekkige kwaliteit kan terzijde worden geschoven. In de tijd dat porno vooral op VHS werd uitgegeven, nam het videosysteem een wereldwijde vlucht. Over kwaliteit werd toen nog helemaal niet gesproken. Het was porno, dat was genoeg!

Alleen of samen.

Veruit het grootste deel van de respondenten zegt het liefst alleen naar porno te kijken. Maar liefst 73 procent. Slechts 20 procent doet dat met de partner. Dat laatste wordt jammer gevonden. Het is immers een intiem moment voor twee en men leert elkaar op erotisch vlak beter kennen als er tezamen naar een “natuurfilm” wordt gekeken. Wat niet wordt geconcludeerd is dat het kijken naar porno meestal heimelijk begint in de puberleeftijd. Er hangt een sfeer van stiekem gedrag omheen. Dit wordt later op het werk voortgezet. Stel je toch voor dat blijkt dat je tussen de werkzaamheden door wel eens naar iets bloot kijkt. Niet voor niets bestaat de aanduiding op websites: NSFW (not suitable for work).

Twintig minuten.

Tot slot wordt er geadviseerd om het eens bij porna te zoeken. Deze vrouwvriendelijke vorm van seksfilms is op deze website eerder besproken in de blog: “Porna of porno, is er verschil?”. Klik daarvoor hier. Het onderzoek toont aan dat een porno of pornafilm in elk geval niet langer dan een minuut of twintig hoeft te duren. Te lange actie verveelt en na het verkregen orgasme gaat de televisie, laptop of smartphone uit. Tijd om zelf aan de slag te gaan, want daar is men ongeveer eenduidig in; porno wordt gekeken ter ontspanning.

In dubio.

Wel of geen porno kijken. Het is een persoonlijke beslissing. Dat de meeste mensen dat wel eens deden of doen, dat lijdt geen twijfel. Iets waar geen vraag naar is zou immers niet in zulke grote mate worden geproduceerd. Porna en porno worden gemaakt door volwassen acteurs en actrices. Het is een schijnwereld die verder gaat dan het dagelijks leven. Het is in de Westerse wereld een geaccepteerd verschijnsel, maar toch wordt er liever niet over gepraat. De meeste ouders zullen ook liever niet hebben dat hun zoon of dochter met porno het brood verdient. En toch is porno zo oud als de wereld; er zijn erotische rotstekeningen bekend uit de tijd ver voor onze jaartelling. En toch worstelt diezelfde mens met het bestaan ervan. Zo heeft de Verenigde Staten de grootste porno-industrie ter wereld, compleet met AVN-Awards (een soort Oscar voor porno) maar verkeert in dubio dit toe te geven. Er niks over zeggen lijkt het devies.

Plezier.

Use it or lose it. Wie zich niet met erotiek in het leven bezighoudt loopt het gevaar dat het liefdesleven in de slaapkamer niet meer op gang komt. Het samen naar een “lekker filmpje” kijken kan er voor zorgen dat er weer zin is in een vervolg in natura. Maar er zijn veel meer vormen van erotiekbeleving, zoals het rollenspel. In feite een filmverhaal dat wordt gespeeld door liefdespartners zelf. Wie daarvoor inspiratie zoekt kan terecht bij de speelse opdrachten achter de QR-codes of luxe enveloppen, die de 210th bodycare en erotische boxen vergezellen. Ze zorgen voor een onbekommerd en uitdagend avondje vol spel, humor en intimiteit. Veel plezier gegarandeerd!

Jan Weeber
©210th.

Share this
Older Post Newer Post