Blog

In a heartbeat, het filmpje dat de wereld veroverde.

In a heartbeat, het filmpje dat de wereld veroverde.

Donkere tijden.

Voor de LHBTI* gemeenschap zijn het donkere tijden. Anno 2017 is de acceptatie van mensen, die op liefdesgebied anders zijn of andere keuzes maken, er niet groter op geworden. De homofobe wetgeving in Rusland verschilt in haar wezen weinig van het afgekondigde verbod transgenders toe te laten in het leger van de USA. Er bestaat een lijst van bijna 80 landen, waar homoseksualiteit niet wordt geaccepteerd, en in een aantal daarvan bestaat er heden ten dage nog altijd de doodstraf op.

Nederland.

In ons land wordt homoseksualiteit geaccepteerd. Althans volgens de letter. Toch vinden er nog altijd incidenten plaats, waarbij homoseksuele of lesbische stellen worden nageroepen, beschimpt of zelfs (klik hier) aangevallen. De mores is dat homoseksualiteit weliswaar bestaat, maar niet in het openbaar getoond moet worden. Een stel dat hand in hand loopt, of elkaar kust vraagt in feite om moeilijkheden. Dat zou een reactie uitlokken, zo wordt beweerd. Alsof het verplicht zou zijn er naar te kijken.

Seksualiteit.

Regimes, religies en onwetendheid hebben gemaakt dat het voor de LHBTI gemeenschap een lastige weg is om geaccepteerd te worden. Het bestaan van de man en de vrouw wordt van oudsher verklaard vanuit hun mogelijkheid zich voort te planten. Daartoe dient sinds het bestaan van de mensheid het geslachtsverkeer, zo wordt verkondigd en gepredikt. Pas sinds de vorige eeuw wordt erkend dat seksualiteit de band tussen twee mensen versterken kan en de liefdesdaad enkel voor het genot kan worden bedreven.

Liefde.

Toch is het ook wel eens jammer dat in de gebezigde terminologie het woord seksualiteit zoveel nadruk krijgt. Want gaat het in feite niet om de mens die men lief heeft, ongeacht het geslacht? Moet niet juist de liefde gepropageerd worden in situaties waarin men begrip wil kweken voor diversiteit? Niet vanwege het taboe op seksualiteit, maar om aan te geven dat het de liefde is die mensen verbindt. Daarvan is seksualiteit slechts een onderdeel. Het is de verliefdheid die de mens erop attendeert op een ander mens verzot te zijn.

Uit de kast.

Het zou niet nodig moeten zijn dat mensen met een andere partnerkeuze zich daarvoor moeten verantwoorden. Men duidt dit aan met de term „uit de kast komen“. Sterker nog: er zijn heteroseksuele mensen die dat maar onzin vinden, waarbij zij zeggen dat ze toch ook niet op hun werk bekend maken dat ze hetero zijn. Helaas wordt er dan niet bij nagedacht dat iemand met een andere geaardheid tot een minderheid en een minder geaccepteerde groep behoort. Helaas is het nodig uit de kast te komen. Gelukkig is er dan in dit land vaak begrip voor de situatie en waardering voor de eerlijkheid.

YouTube.

210th | In a heart beat is really closer together

Sinds deze week is er een miljoenen keer gedeeld (klik hier) filmpje op YouTube te bekijken met de welluidende titel In a heartbeat. Gemaakt door twee studenten, Esteban Bravo en Beth Davis, handelt het over twee jongens die verliefd op elkaar worden. Het geeft ook exact aan dat het hier om de liefde gaat; twee jonge mensen die bij elkaar de aantrekkingskracht vinden. Wat prachtig wordt verbeeld is dat de liefde zo sterk is dat die niet in toom is te houden. Zoals dat gaat bij elk mens, hetero, homo of nog anders, gaat het om de aantrekkingskracht tot de ander. Wie dit verbergt eindigt met een gebroken hart, wie de moed heeft eraan toe te geven leeft nog lang en gelukkig.

Closer Together.

In feite zegt In a heartbeat iets over datgene, waar 210th zo van harte voor staat. Mensen die bij elkaar de liefde vinden, vrolijk, intiem, uitdagend en speels. Het kan zo mooi zijn als er overal ter wereld ruimte is voor Closer Together. Leven en laten leven, maar ook begripvol en tolerant. Dat ieder mens zo kan leven zoals hij of zij dat zelf het liefst wil, daarbij de ander het beste gunnend. Samen optrekken, ongeacht voorkeur of geaardheid... you may say we are dreamers, but we are not the only ones...

Jan Weeber
©210th

* LHBTI betekent: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en interseksueel (=aanleg voor beide geslachten).

Share this
Older Post Newer Post