Blog

Ja is ja, nee is nee.

Ja is ja, nee is nee.

Thee.

Als een meisje nee zegt, dan bedoelt ze nee. Het is een veel bezigde stelling uit campagnes tegen seksueel geweld. Het is een niet mis te verstane zin, kortom nee is nee. Juist omdat het zo simpel te begrijpen is, heeft er in 2015 (en daarvoor al eens in de USA) in Groot-Brittannië een campagne plaatsgevonden waarin de liefde bedrijven werd vergeleken met het drinken van thee. Dat brengt het onderwerp dicht bij de mensen, daar de Britten traditioneel hechten aan hun tea-time. Als je iemand thee aanbiedt, en diegene zegt ‘ja graag’, dan weet je dat die thee wil, als er wordt getwijfeld of later toch geen thee wil, dwing diegene dan niet om thee te drinken. De gedachte dat je gedwongen zou worden thee te drinken roept boosheid en verontwaardiging op, die gemakkelijk is voor te stellen. Het moet toch niet gekker worden…

Schemergebied.

In de praktijk blijkt echter vaak dat dit moeilijker ligt. Wie herkent niet dat er eerst geen zin in vrijen is, maar even later wel. En omgekeerd, een kleinigheid kan zo’n afknapper betekenen dat de lust helemaal is verdwenen. De sfeer kan ook nog van zo’n aard zijn dat er sprake is van een schemergebied, anders gezegd: het staat niet vast of de avond besloten zal worden met een vrijpartij. Het zou kunnen, maar misschien ook niet. Ook komt het vaak voor dat met name vrouwen nogal eens in de stemming gebracht moeten worden. Niet voor niets hechten zij meer aan een goed voorspel. Pas opgewarmd kunnen zij zich helemaal aan de ander overgeven. Dat maakt dat een nee kan omslaan naar een ja, een nee een nee blijft, of een ja een nee wordt.

Alcohol en drugs.

Het uitgaansleven is er ter ontspanning na een dag of week van hard werken. Geliefden gaan een avondje stappen en zij die alleengaand zijn komen anderen tegen waar zij het mee aanleggen. Hoe gezellig ook, er bestaat het gevaar dat drank of drugs leiden tot onvrijwillige seks. Mensen worden er losser van, wat zijn weerslag heeft op een misschien wel vooraf genomen besluit om niet met iemand mee te gaan. Een nee kan in een ja veranderen, iets dat tot volle tevredenheid achteraf kan leiden. Maar omdat onder de invloed van alcohol en drugs grenzen vloeibaar zijn geworden, kan er ook spijt ontstaan. Soms met kwalijke gevolgen. Zo is van de drug GHB bekend dat dit nogal eens in het drinken van seksslachtoffers wordt gegooid. Het devies is altijd zelf drinken te halen, en het glas ook steeds in de gaten te blijven houden.

Zweden.

Op 30 juni jl. werd in Zweden een nieuwe wet van kracht. Die was nodig om te kunnen definiëren wat nu wel en wat niet onder de term verkrachting is te verstaan. Tot op heden gold dat een jongen of meisje nadrukkelijk een verzoek of poging tot seks moet hebben geweigerd, om van verkrachting te kunnen spreken. Uiteraard leidde dit tot een situatie van het woord van de één tegenover dat van de ander. En daarmee tot veel frustratie, daar het nooit te bewijzen is of de seks gedwongen of juist met instemming heeft plaatsgevonden. Daarom heeft men bedacht dat het goed zou zijn om de bewijslast om te draaien. Nu moet er nadrukkelijk toestemming tot seks zijn gegeven. Is die er niet geweest, verbaal of non-verbaal, dan spreekt men van verkrachting.

Zinvol?

Premier Stefan Löfven van Zweden introduceerde de wet al in 2017. Een wet die handelt over alle vormen van seks. Het maakt daarbij niet uit of het om een eerste vrijage gaat, of het plaatsvindt in bijvoorbeeld een langdurend huwelijk of van experimentele aard is, zoals bij groepsseks. Met een App op een mobiele telefoon kan worden vastgelegd of het vrijen vooraf is gegaan door wederzijdse toestemming. Er wordt derhalve een dossier van handelingen opgebouwd. Dat lijkt veilig, maar critici wijzen erop dat een vooraf vastgelegde overeenkomst juist tot misstanden kan leiden. Vrijen verloopt immers vaak zoals het nu eenmaal gaat. Gaandeweg worden grenzen verlegd. Is de toestemming al verleend dat kunnen de handelingen in bed verder gaan dan dat wat aanvankelijk is afgesproken. Zoals bij veel onderwerpen van het leven is een papieren waarheid lang niet dezelfde als de beleefde realiteit.

Maakbaar.

Dat gezegd hebbend is de vraag in hoeverre het leven maakbaar is. Het is vastgelegd, dus is het zo, meten is weten. In een wereld van protocollen, afspraken, regels, statuten en reglementen lijkt de veiligheid gewaarborgd. Maar stel dat een partner, om één of andere reden, wraak wil nemen op de ander, dan geeft het bed hem of haar daar de kans toe. Er zijn genoeg bewijzen van in de rechtspraak, dat er onterecht aangifte is gedaan van seksueel misbruik. Daarbij blijft de situatie bestaan dat het woord van de één tegen dat van de ander geen bewijzen oplevert. Wie spreekt er dan de waarheid? De toestemming die gegeven is, dat is het enige dat vastligt. Maar wat als de praktijk verder gaat dan die gegevens? Wie zegt dat dan? Met elk motief? En klopt dat wel, want dat deel is niet in de data terug te vinden.

Closer Together.

Het is goed om kinderen al snel te leren dat de persoonlijke ruimte van grote waarde is, en dat vrijen altijd met wederzijdse toestemming moet plaatsvinden. Zoals bijvoorbeeld besproken in het tv-programma van Dokter Corrie. Want jong geleerd is oud gedaan. Seks zonder goedvinden van de ander gaat over geweld. En nee is inderdaad nee. Ieder mens zou zich op elk moment dat moeten realiseren. Over omdraaien gesproken. Wie uitgaat van de missie van 210th en Closer Together denkt eerst aan de wensen van de ander. Hoe kan ik de ander het naar de zin maken? Daar gaat in de regel communicatie aan vooraf, zodat het samenzijn iets wordt dat je echt, echt, echt beide wil. Dan wordt seks echt vrijen. Met humor, verleiding en spel. Iets waar je achteraf geen spijt van kunt krijgen, omdat beide zo heerlijk zichzelf kunnen zijn. Daar heb je geen App voor nodig, want Closer Together staat gelijk aan een gelukkig samen leven.

Jan Weeber.
©210th
Share this
Older Post Newer Post