Blog

Je (jonge) kind veilig op internet.

Je (jonge) kind veilig op internet.

Kinderogen.


Internet staat vol porno, zo is iedereen wel bekend. Veel daarvan is voor kinderogen niet geschikt. Immers: hoe vroeg je ook begint met de seksuele opvoeding van je kinderen, het is duidelijk dat dit stap voor stap verlopen moet. Dat laatste is een veel betere manier dan ermee wachten tot het eind van de basisschoolperiode eraan komt en een kind in één keer een grote lading seksuele informatie over zich heen uitgestort krijgt. Kennis die het deels zelf ook al heeft vergaard en waarvan de bron niet bekend is en de juistheid ook niet. Het uitstellen van de seksuele opvoeding is bovendien een gemiste kans om menslievende waarden en normen op tijd aan de orde te stellen. Seksuele opvoeding kan daarom maar beter zo vroeg mogelijk beginnen en in kleine logische porties worden opgediend.


Internet.


Surfend op internet komt een kind al gauw informatie tegen die het nog niet een goede betekenis geven kan. Zo wordt er in de middenbouw van de basisschool vaak al aan eigen werkstukken en spreekbeurten gewerkt. Je begrijpt wat er gebeuren kan als een jong kind een werkstuk over poesjes wil maken. Of een ander kind dat het wil hebben over de gevaren van roken en de zoekterm pijpen invult in Google. De plaatjes die het dan tegenkomt kunnen wel zeker als een schok bij een kind aankomen. Je moet niet vergeten dat internet een vergaarbak van alles is, dat de mens eigen is. Oorlogsgeweld, medische afbeeldingen, horror, het is niet alleen porno dat een kind onder ogen kan krijgen. Hoe bescherm je jouw kind hiertegen?


Filters.


Een kind kan internet worden ontzegd, maar dat houdt in dat het in de wereld niet mee zal kunnen komen. Het zal duidelijk zijn dat deze optie onwerkbaar is. Een oplossing kan zijn een internetprovider te kiezen die zich specifiek op het gezin richt, zoals Solcon of Filternet dat doet. Het biedt een filter aan dat ervoor zorgt dat alleen kindvriendelijke websites worden getoond aan je kind. Heb je een andere provider, dan kun je ook overwegen om het ingebouwde filter van het besturingssysteem van je computer, tablet of gsm in te stellen. Daarnaast zijn er ook internetfilters te koop en als freeware. Onder deze blog vind je een aantal webadressen om eens naar iets passends op zoek te gaan. Overigens is het toepassen van filters iets waar veel basisscholen zich van bedienen, naast het toezicht dat wordt gehouden. Vraag eens naar het internetprotocol van de school van je kind. Daar het een leeromgeving is wordt de computer in de regel gebruikt voor educatieve doeleinden en niet voor Facebook en dergelijke.


Kennis is macht.


Opvoeden is loslaten. Het moet daarom de vraag zijn of het wel zo goed is om internet te filteren. Voor het al te jonge kind kan dat goed zijn, maar geldt dat ook voor later? Beter is het als ouder tijd en aandacht in de opvoeding te steken. Het schept een vertrouwensband tussen ouder en kind en maakt dat er geen onbesproken onderwerp, zoals seksualiteit, in de opvoeding een hiaat oplevert. Niets is zo destructief voor het kind dan dingen niet te weten. Een kind voelt haarfijn aan als ouders dingen verzwijgen, waar vriendjes en vriendinnetjes wel over horen. Niet weten beangstigt! Al jong, als kleuter bijvoorbeeld, weten dat mensen vrijen is, mits op het juiste niveau door papa en mama verteld, het meest veilige dat een kind kan meemaken. Het maakt sterk, waardoor nieuwe informatie niet tot een schrikeffect leidt.


De schrik voorbij.Krijgt een kind stukje bij beetje steeds meer informatie over seksualiteit, dat dit bij mensen hoort en dat er niets vreemds aan is, dan kan het ieder volgend hoofdstuk gemakkelijk tot zich nemen. De opvoeding op dit vlak wordt immers als vanzelf logisch opgebouwd. Er is al een fundament aangelegd, waar die nieuwe kennis op rusten kan. Als een kind dat zoekt naar poesjes voor haar spreekbeurt een plaatje van iets heel anders tegenkomt, dan zal de schrik beperkt zijn. Bovendien zorgt de vertrouwensband ervoor dat het mogelijk vragen gaat stellen. Immers: wanneer je de seksuele opvoeding lange tijd vermijdt dan zal het zeker niet met vragen bij je komen. Het heeft allang aangevoeld dat het onderwerp beladen is.


Closer Together.


Daarom: gun jezelf en je kind die prachtige, veilige momenten om over echt persoonlijke dingen te praten. Wees er alert op dat je als ouder niet onbewust dingen voor je uitschuift. Is de tijd rijp, snij dan zelf ook eens een onderwerpje aan, bijvoorbeeld naar aanleiding van wat er op televisie is geweest. Het is beter dat je kind een voorsprong heeft op dit vlak ten opzichte van leeftijdsgenootjes, dan een achterstand. Maar vergeet daarbij niet dat het allemaal om liefde, respect en veiligheid gaat. Seksualiteit betekent: het beste voor hebben met de ander. Alleen technische informatie rond dit thema is niet voldoende. Wat een prachtige opdracht! En wat brengt het ouders en kinderen Closer Together!

 

Jan Weeber.
©210th

 

Links:
Solcon Internet, klik hier
Filternet, klik hier
Internetfilter Windows instellen, klik hier
Internetfilter freeware Windows, klik hier
Internetfilter freeware iOS, klik hier

Share this
Older Post Newer Post