Blog

Jojanneke en de waarheid

Jojanneke en de waarheid

Prostitutie.


Het bestaan van prostitutie, het is de ogen van omroep EO een gruwel. Op zich niet zo verwonderlijk, men is van christelijke huize en ziet het aanbieden van lichamelijke diensten als een zonde. Ook onder niet-gelovigen bestaan er voor- en tegenstanders van deze service. "Het zal je dochter maar zijn, die...", is een veel gehoord argument. Aan de andere kant: een volwassen vrouw heeft zelfbeschikkingsrecht over haar eigen lichaam en wat ze er mee doet. "Ja, maar armoede dwingt vrouwen in die richting". Inderdaad, zie je de beelden uit landen waar sekstoerisme welig tiert, dan word je hier niet vrolijk van. Kort gezegd: er is een enorme hoop ellende in de wereld. Daar staat dan weer tegenover dat ieder mens tot werken wordt gedwongen, er moet immers brood op de plank. Concluderend: dit is geen plek om een waardeoordeel uit te spreken. Argumenten pro of contra, ieder mens zal ze gebruiken gelang de voorkeur.


Reportage.


Om de prostitutie in Nederland in kaart te brengen, heeft Jojanneke Van De Berge (de EO nam haar over van... PowNed) twee jaar lang aan een televisiereportage gewerkt. Die is onlangs in vier delen uitgezonden en is hier terug te bekijken. De titel "Jojanneke in de prostitutie" vermoedt dat zij zelf als prostituee aan het werk is geweest, maar nee: ze doet verslag. Aflevering na aflevering komen dames van plezier en hun pooiers aan het woord. Op een enkele uitzondering na, vertellen ze over mishandeling, onderdrukking, vrouwenhandel en diepe ellende. Het is ook niet niks: Jojanneke vertelt herhaaldelijk dat maar liefst 70 procent van de dames gedwongen aan het werk is, dat er veel vrouwen jonger zijn dan 18 jaar en dat ze maar zo 20 tot 30 klanten op een dag dienen "af te werken". Gemakshalve wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen raamprostitutie en het escort- en clubcircuit, waar heel andere werkomstandigheden gelden. In Utrecht gaan er, in de rosse buurt, pamfletten uit met "Mijd deze meid" en wordt er gewaarschuwd dat interviews in de studio naar haar vooringenomen standpunt gemonteerd zullen worden.


Groningen.


In Nederland hoort prostitutie bij de normale beroepen. Dat betekent dat er controle is op vrouwenhandel, maar vooral ook dat belastingen worden afgedragen. Hier gaat immers de koopman nog altijd voor de dominee. In één van de afleveringen vertelt een pooier dat men in de stad Groningen terecht kan, als je als illegaal in de prostitutie werkzaam wil zijn. De gemeenteraad van deze Noordelijke stad trok zich dit aan en nodigde Jojanneke uit om op een bijeenkomst van gemeenteraadsleden te komen spreken. Daar bleek al gauw dat er in de reportage geen sprake is geweest van hoor en wederhoor. Gemeenteraad en politie herkenden zich niet in de gedane uitspraak, maar ondertussen was er wel een verkeerd beeld van de werkelijke situatie geschapen. Sterker: de burgemeester van Groningen doet er juist van alles aan, middels zijn politiekorps, om de branche te reguleren en controleren.


Zeventig procent.


Op internet ontstaat er intussen verzet tegen de boude beweringen van Jojanneke. Veel commotie is er over de stelling dat maar liefst zeventig procent van de vrouwen gedwongen aan het werk zou zijn. Belangenbehartigster van prostituees Metje Blaak spreekt haar ongeloof over deze cijfers al uit voordat de serie wordt uitgezonden. Nader onderzoek beweert dat het getal van zeventig procent afkomstig is van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, op basis van cijfers van het Openbaar Ministerie. Het vermeldt dat het bij zeventig procent van de rechtszaken over mensenhandel tot een veroordeling komt. Of dit de werkelijke bron van het percentage gedwongen sekswerksters is? Sterker nog: niemand noemt eigenlijk een bewijsbaar getal! Men weet het gewoon niet en dus kan Jojanneke dit ook niet beweren!


Gekleurd.


Het is duidelijk dat Jojanneke het niet op heeft met prostitutie. Dat mag. Maar het was beter geweest als ze haar programma "Jojanneke en de vrouwenhandel" had genoemd. Daar kan immers niemand voor zijn! Dan was het item over de onherkenbaar gemaakte pooier ook beter op zijn plaats gevallen. De man sprak over de wijze waarop hij jonge meiden ronselt, intimideert en mishandelt. Wat achteraf blijkt is dat dit "voorbeeld van wat een pooier doet" een sterk staaltje gekleurd nieuws betreft. Het is namelijk helemaal geen pooier, maar een tot tien jaar veroordeelde mensenhandelaar. En zo is het ook met rapporten over gedwongen prostitutie. Cijfers daarover in rapportages van welzijnswerkers e.d. leveren steevast veel lagere percentages op dan de bevindingen van instanties van gekleurde signatuur. Wie een hele verhandeling over rapporten en cijfertjes interessant vindt kan hier terecht.

 

Leven en laten leven.


En toch is de reportage van Jojanneke vd Berge geen weggegooid geld. In diverse steden, waaronder Amsterdam en... Groningen, gaat, of is, de minimumleeftijd om als prostituee te werken opgehoogd van achttien naar eenentwintig jaar. Net iets meer levenservaring, net iets sterker in je schoenen, net iets meer zelf voor het beroep gekozen, het kan volgens mij geen kwaad. Of deze maatregel ook gecontroleerd wordt blijft de vraag. Wat dat betreft is het vragen naar een ID toch eigenlijk al cruciaal. De uitwassen, zoals dwang, uitbuiting, mishandeling moeten simpelweg worden bestraft en worden voorkomen. Maar zij die het werk uit overtuiging doen, moeten daarvoor de gelegenheid krijgen. De prostitutie is niet een verzamelbak van ellende zoals Jojanneke ons in haar programma wil doen geloven. De ene mens dient niet de levenswijze van een ander te bepalen. Leven en laten leven, wat hebben sommige mensen het daar toch moeilijk mee! Zou Jojanneke weten wat het negende gebod inhoudt? Overigens is het laatste nieuws dat werkers in de branche zich hebben verenigd onder de noemer "Proud". Een beweging die misstanden te lijf gaat, maar ook de positiviteit van het vak wil uitdragen. Kortom: rumble in de polder.


Jan Weeber
©210TH

Share this
Older Post Newer Post