Blog

Jonge kinderen en porno.

Jonge kinderen en porno.

Bellucci.

Nikita Bellucci, dat is er me eentje. Niet voor de poes, zogezegd. Nee mevrouw houdt vaak de achterdeur open voor genode gasten. Kort gezegd: deze Franse pornoactrice speelt in het stevige genre. Geen vanilleseks, maar van dik hout zaagt men planken. Er zijn altijd wel een aantal stevige bouwvakkers in de buurt. Porno die ver van het reguliere liefdesspel afstaat. Wie een video van deze dame aanschouwt weet, of hoort dat te doen, dat het de fantasie is van hen die van het ruige werk houden. Nu hanteren pornosites wel een indeling in categorieën, maar een aanbevolen leeftijd, bij wijze van kijkwijzer, ontbreekt. Dat is ook praktisch gezien onwerkbaar, toch zou je het tedere liefdesspel onder een lagere leeftijdsklasse kunnen scharen, dan bijvoorbeeld een gangbang waarbij in iedere opening feest wordt gevierd.

Tekstberichten.

Bellucci moet dus wel wat gewend zijn, vanwege dat ze “in de business” werkt. Toch gaat ook haar soms iets te ver. Juist als het haar duidelijk wordt dat er ook kinderen naar haar bedprestaties kijken. Als haar tekstberichtjes bereiken met de inhoud “Ik wil naakt met je seksen onder de douche", "wil jij mij ontmaagden?" en "het is mijn droom om je te beffen" wordt ze daar normaliter niet koud of warm van. Het is inherent aan haar beroep. Maar als blijkt dat afzenders van deze verzoeken tien- tot twaalfjarige jongetjes zijn wordt ook haar dat te gortig. Ze verwijdert de namen bij de berichtjes en plaatst ze voor iedereen te lezen op internet. Haar stelling erbij is dat het niet aan haar is kinderen op te voeden, dat het de ouders dienen te zijn die hun kroost over porno dienen voor te lichten en ze te beschermen tegen beelden die niet voor jonge kinderen geschikt zijn.

Een Vandaag.

Nederlands pornoproducente Kim Holland is het roerend met haar eens. Ook zij stelt dat ouders hun kinderen zo vroeg mogelijk moeten voorlichten over porno. Verona van de Leur, ex-Olympisch turnkampioen en pornoactrice en opvoedkundige Marina Van Der Wal spraken daarover bij Een Vandaag (klik hier). Van De Leur geeft aan dat ook zij regelmatig dergelijke berichtjes ontvangt, maar daar nooit op reageert. Het is ook lang niet altijd uit te zoeken of die berichten echt zijn, of toch van volwassen mannen komen die hierop kicken. Ook kan grootspraak een rol spelen bij dergelijke seksverzoeken. Van Der Wal wijst erop dat publieke figuren door social media eenvoudig te benaderen zijn. De afstanden tussen kijker en actrices en acteurs zijn verdwenen en dus is een verzoekje zo geschreven, zeker bij pubers die vaak primair reageren.

Filters.

Kleine kinderen kunnen ongewild op porno stuiten. Wie op de basisschool een spreekbeurt wil houden over poesjes zal ongetwijfeld deze zoekterm in Google plaatsen en op zaken stuiten die met katten niks te maken hebben. Nu zal een goede school, vanuit een internetprotocol, filters op de schoolcomputers en tablets hebben geïnstalleerd. Niet dat die altijd afdoende zal zijn, juist jonge kinderen zijn soms zeer kundig om die te omzeilen. Maar voor de meeste van hen zullen die filters voldoen. Thuis is dat vaak een andere situatie. In een gezin zijn er meerdere computers, waar het toezicht op ontbreekt, en kinderen van verschillende, geregeld flink uiteenlopende, leeftijden. In dat geval zouden er filters gebruikt moeten worden die zijn toegesneden op net dat kind dat nog niet aan volwassen onderwerpen toe is. De praktijk zal zijn dat niet iedere ouder daar bewust van is en bovendien niet technisch onderlegd zal zijn om zulke filters te kunnen hanteren.

De confrontatie.

Daarbij: het leven is niet mooier dan het is. Oorlog, honger, machtsmisbruik, fraude, aanslagen, natuurrampen, er komt van alles over een jong kind heen als het opgroeit. Steeds zal de vraag zijn waarom het bestaan er niet mooier en beter uitziet, zeker als we verdraagzaam naar elkaar zouden kunnen zijn. De realiteit is echter anders. En zo is het ook met porno. Ouders kunnen hun kind wel een geromantiseerd beeld van seksualiteit voorschotelen, maar de waarheid is dat daar ook kanten aan zijn die een verschrikkelijk verdorven beeld schetsen, zoals incest, prostituerende jonge kinderen in arme landen, verkrachting en het nieuws rond misbruik in voornamelijk de Katholieke kerk. Het harde van diverse vormen van porno is door de realiteit van het bestaan niet goed door jonge kinderen in te schatten. Het beeld schetst hoe de ene mens de andere domineert. Is dat in het echte leven ook zo, zullen zij zich afvragen, in de hoop dat zij tot een andere conclusie komen in hun latere leven.

Praten.

Bij seksuele voorlichting gaat het al gauw over waar de kindertjes vandaan komen, liefde als basis van seksueel gedrag, safe-seks en doe niet iets dat je niet wil. Met de beste bedoelingen proberen ouders hun kinderen het meest noodzakelijke mee te geven. Porno blijft daarbij veelal onbesproken, als we Bellucci, Holland en Van De Leur mogen geloven. Daardoor worden jonge kinderen onbeschermd gelaten als zij het wereldwijde web opgaan. Het betreft hier een hiaat in de opvoeding, want porno is een realiteit. Maar ook een fantasie. Het verschil tussen die twee vormt de reden waarom dit onderwerp niet onbesproken mag blijven. Het moet duidelijk worden dat porno voortkomt uit de verregaande fantasie van volwassen mensen. Dat er wordt gekeken naar acteurs en actrices die beroepsmatig handelingen verrichten en dat die weliswaar ook tussen liefdeskoppels plaats kunnen vinden, maar na een periode van elkaar leren kennen, consensus bereiken en er plezier aan beleven.

Closer Together.

Als het ouders lukt om op een open manier met hun kinderen te spreken, uit te leggen en vragen te waarderen, dan komen zij dichter bij elkaar. Juist die openheid zorgt voor een goede verstandhouding tussen opvoeders en hun kroost. Het is om die reden, dat niet gewacht moet worden met de gesprekken. Wie denkt dat voorlichting aan het eind van de basisschoolperiode voldoende is, slaat de plank flink mis. Dan heeft een kind allang aangevoeld dat seks geen gewoon onderwerp is om over te praten. Dan zal het als gevolg daarvan ook geen vragen stellen over dat belangrijke deel van het menselijk leven. Waarover Sofie Rockland van 210th stelt: “Intimacy is one of the most beautiful given things in the world”. Jonge kinderen en porno, het is een beladen onderwerp. Juist het bespreken maakt dat de nieuwsgierigheid ernaar gekanaliseerd wordt. Eerst misschien met een filter, later zonder verboden, maar met een verantwoorde begeleiding en verstandige keuzes. Giechelen mag, net als een schuine mop. Maar ouders zouden hun kinderen zo moeten voorbereiden dat zij zich niet een hoedje schrikken, misschien zelfs een trauma opdoen, als zij dingen zien die hun voorstellingsvermogen ver te boven gaan.

Jan Weeber.
©210th
Share this
Older Post Newer Post