Blog

LIEFDE OF LUST?

LIEFDE OF LUST?

Liefde en lust.

Er zijn mensen die liefde en lust goed van elkaar kunnen scheiden. Toch geven de meeste mensen in interviews aan, dat zij het beste uit erotiek halen als zij een partner langer kennen in een liefdesrelatie. Immers: bij erotiek geeft iemand zich niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk bloot. Je leert elkaars voor- en afkeuren op den duur pas echt goed kennen. Heimelijke wensen komen pas na de nodige tijd echt naar boven, als het ultieme vertrouwen tot wasdom is gekomen. Maar verandering van spijs doet eten. Anders gezegd: hoe hou je een langdurige liefdesrelatie dusdanig spicey dat de lust blijft?


Lust.


Op jonge leeftijd ontdekken de meeste mensen de kracht van lust. Opgroeiend wordt de kennis daarover vergroot en in praktijk gebracht. “De eerste keer” is af en toe teleurstellend, maar het is ook de aanzet tot een verder gaande ontdekkingstocht. Met de groeiende ervaring wordt ook het arsenaal aan mogelijkheden vergroot. De ene erotische actie wordt als onprettig ervaren, terwijl de andere juist hemels genot verschaft. Door geregeld een andere partner te hebben worden deze ervaringen nogmaals gewikt en gewogen. Iets dat bij de ene partner heel fijn was, daar maakt de ander weinig van. Een andere partner heeft talenten in bed, die bij de ene helemaal niet naar voren kwamen. Pure lust is op deze wijze overweldigend. Niet zelden hebben jonge mensen daardoor meerdere vrijsessies op één dag.


Liefde.


Kennen stellen elkaar langer, dan groeit daardoor de liefde voor elkaar. Er vanuit gaand dat beide partners goed bij elkaar passen uiteraard. Erotiek wordt aanvankelijk nog ten volle beleefd. Het vertrouwen in elkaar groeit en in die situatie ontstaat de ruimte om met elkaar te praten over stille verlangens en het stapje voor stapje verleggen van grenzen. Zij die op goede manier met elkaar communiceren scheppen voor elkaar de ruimte om datgene te zeggen, waar men zich mogelijk lang voor heeft gegeneerd. Maar in een sfeer van “niets is gek” en “ik hou van je zoals je werkelijk bent” kan in feite alles. Er is niets om je voor te schamen.

Sleur.


Echter, op een gegeven moment kan het handelingsrepertoire vastliggen. Op z’n Hollands: er is niets nieuws meer te ontdekken. Niet in de zin van wat kun je eigenlijk doen en wat vinden we fijn? Maar ook kent men elkaars lichaam, elkaars wensen, elkaars geur en geluid. Er is niets nieuws meer onder de zon. De liefde is er nog wel, maar de lust zakt weg. Zeker in een situatie waarin het dagelijks leven steeds meer energie op gaat slokken. Met de oplopende leeftijd neemt de vitaliteit sowieso al stapje voor stapje af. Als een drukke baan, de gekregen kinderen, de hobby’s en diverse verplichtingen steeds meer tijd en energie opslokken, dan ligt de sleur op de loer. De één heeft hoofdpijn, de ander draait zich liever meteen op de zij om te gaan slapen.

Lust en liefde.

Lust en liefde zitten elkaar ook nog wel eens in de weg. Zo kan het voorkomen dat in een periode in iemands leven de lust zo groot is, dat die met liefde wordt verward. Er zijn genoeg stellen die lang bij elkaar blijven omdat ze een onstuimig erotische relatie met elkaar hebben. Dit met elkaar delen kan veroorzaken dat er gedacht wordt dat de relatie goed is. Immers, het aller intiemste wordt gezamenlijk doorgemaakt. Maar als daar het nieuwe af is, blijkt pas dat er in het dagelijkse bestaan grotere verschillen bestaan, dan eerder gedacht. De lust heeft die ongelijkheid lange tijd toegedekt. In dat geval is het beter te werken aan naar elkaar toe groeien op het gebied van het dagelijks bestaan en samen leven, dan aan het dynamisch houden van erotiek.

Communicatie.

Is een liefdeskoppel een hecht stel, dan kunnen mindere perioden met rust worden geaccepteerd. Er is niet zo snel paniek, het komt wel weer goed. Helemaal als dit wordt erkend en benoemd. Zo kan ook het vrijen een poos nog maar sporadisch voorkomen, of zelfs helemaal uitblijven. Pas als dit langdurig wordt kan er onvrede groeien. Tijd om de communicatie daarover weer op gang te brengen en naar de oorzaak te zoeken. Zijn er onvervulde wensen? Is het leven te druk? Is er een verdrietige familieomstandigheid geweest? Er zijn zo verschrikkelijk veel aanleidingen die tot verminderd libido kunnen leiden. Maar erover praten is de eerste stap naar genezing.

Aandacht.

Juist een moeilijke fase in het leven heeft gelukkig vaak als uitkomst dat een liefdevol stel naar elkaar toe groeit. Dat is meestal het gevolg van de aandacht die het elkaar geeft. Het samen verdriet hebben is als een regenbui die lang kan aanhouden, maar die uiteindelijk toch overdrijft. Samen die wolk weg duwen, maakt dat niet alleen daarna dat het weer helder is, maar laat ook de zonnestralen (de waardering voor elkaars inzet) door. Dat dit positieve gevolgen kan hebben voor het vrijen is logisch. Zeker als de waardering voor elkaar toe is genomen en dat geuit wordt door meer tijd voor elkaar te nemen en de ander met aandacht te volgen. Jouw geluk is mijn geluk. Wie naar tips zoekt om de gezamenlijke beleving van erotiek te verbeteren kan hier terecht.

Speelse opdrachten.

Ook 210th biedt producten die een fijn liefdesleven stimuleren. Een heerlijke erotische relatie bestaat uit veel facetten. Naast de eerder genoemde communicatie en aandacht voor elkaar zijn dat: uitdaging, verleiding, speelsheid en humor. Zij leiden tot meer intimiteit tussen partners. Zij maken van het liefdesspel een ware experience. Het is daarom dat elk 210th bodycare product en elke 210th erotische box vergezeld gaat van speelse opdrachten, die aanzetten tot een levendige erotische relatie. Het is een goede raad om dat eens uit te proberen. Baat het niet, dan schaadt het niet. Wat het gegarandeerd oplevert is een hoop lol. Dat alleen al maakt dat liefde zich in de vorm van lust gaat uiten. Twee vliegen in één klap!

Jan Weeber
©210thShare this
Older Post Newer Post