Blog

Nepnieuws over seks.

Nepnieuws over seks.

De waarheid.


Het is opvallend dat het erop lijkt dat nergens zoveel onderzoek naar wordt gedaan als naar seks. Hoewel in de wereld, en ook zeker in Nederland, nog een groot taboe, worden onderzoeken over seksualiteit, uit met name Engeland en de Verenigde Staten, hier vaak besproken in kranten, tijdschriften en op websites. Maar met welk waarheidsgehalte? In hoeverre zijn steekproeven onder bevolkingsgroepen de standaard voor wat men in het algemeen vindt of ervaart? Elk mens vraagt zich wel eens bij de uitkomst van één of ander onderzoek af: „waarom hebben ze mij niet gevraagd? Ik denk er namelijk heel anders over“.


Erectiestoornis.


Zo bracht online nieuwsblad The Independent een artikel over jongemannen, die moeite hadden een erectie te krijgen, dan wel te onderhouden, als gevolg van het kijken naar porno. Te veel porno wel te verstaan. Wat te veel is beschrijft de historie niet. En ook niet of de ene jongeling wat dat betreft meer aankan voordat hij problemen krijgt, dan de ander. De arts die dit concludeerde, Andrew Smiler, schatte dat tien procent van de jongemannen tussen de 13 en 25 jaar het probleem met zich droeg. En dat allemaal door die vermaledijde computer en de erotische actie die daar gemakkelijk op te vinden is.


Nepnieuws.


Weerwoord komt er van Rik van Lunsen, hoofd seksuologie van het AMC. Hij wijst erop dat cijfers over het aantal erectieproblemen bij jongeren al sinds jaar en dag hetzelfde zijn en dat een verband met porno kijken nooit is aangetoond. Het zijn vaak kwetsbare jongeren met ontwikkelingsproblematiek bij wie zich het euvel zich eerder openbaart. Een kleine groep dus, die sowieso al met levensproblemen te kampen heeft. Anders gezegd: we kunnen het onderzoek uit Engeland het beste scharen onder de categorie „nepnieuws“. Niet bewezen, niet aangetoond, aannames in plaats van feiten.


Masturberen.


Wie een beetje nuchter nadenkt en bij zichzelf te rade gaat, kan eigenlijk zelf wel nagaan dat een dergelijk onderzoek weinig waarde heeft. Zeker als het om mannen gaat. In de puberteit kochten mannen vroeger gewoon een seksblaadje en gaven zich vervolgens over aan, wat destijds genoemd werd, soloseks. Zeker in de jonge jaren werd en wordt daar veelvuldig toe over gegaan, bij gebrek aan een partner. Maar dit wel in de beslotenheid van de eigen jongenskamer, het toilet of de douche. Iets dat een gevoel van heimelijkheid oproept, iets waar je niet over spreekt, iets dat taboebevorderend is.


Het grote taboe.In de multiculturele wereld van nu is dat geheimzinnige van seksualiteit alleen nog maar verder gegroeid. De tijd van de seksuele revolutie bracht vrijheid, de flower power en baas in eigen buik ook. Maar de huidige tijd gaat over gezichts- en lichaamsbedekking, zoals bij een deel van de moslimvrouwen het geval is. Jongeren gaan niet meer geheel naakt, na het sporten, onder de douche. Waarbij de Nederlandse jeugd zich aanpast aan de gewoonten van hen die van elders komen. Dat hierbij geloof, traditie en schaamte een rol spelen spreekt voor zich, maar ook dat seksualiteit, ook in het ooit zo vrije Nederland, nooit helemaal uit de taboesfeer is geraakt. Het is daarom dat de hedendaagse jeugd vaak op sociale media zich zo vrij als een vogeltje voordoet, maar dat dit enkel de virtuele wereld betreft. In het dagelijks leven zijn zij meer preuts, dan voorheen.


Cyberseks.


Wat zeker een punt van zorg is, dat is de manier waarop erotiek op internet wordt getoond. Het is voornamelijk hard. Vrouwen worden van alle kanten genomen, op een manier die niet reëel is. Voorspel is er nauwelijks, tederheid komt überhaupt niet voor. Je zou kunnen stellen dat porno weliswaar ideeën aandraagt over wat er zoal in bed mogelijk is, maar dat het verarmend werkt als het gaat om intimiteit, tederheid, gevoeligheid, zenuwachtigheid en onzekerheid. Gevoelens die juist bij jonge mensen, die nog weinig ervaring hebben, een grote rol spelen. Porno na-apen in het gewone leven is derhalve een slecht idee en kan de onzekerheid bij daarvoor gevoelige jonge mensen wel degelijk doen toenemen.


Closer Together.


De beleving van erotiek, het moet een facet van de opvoeding zijn, die ouders hun kinderen aanbieden. Het is immers een deel van het leven. Daarover vrijuit praten geeft kinderen zelfvertrouwen, ze voelen zich serieus genomen en gewaardeerd om wie ze zijn. Gezinnen die dit doen voelen zich dicht bij elkaar betrokken. Een vorm van Closer Together. Zo is erotiek vaak een graadmeter voor hoe het gaat in een relatie. Dat is nou eens geen nepnieuws. En zo iets moois verdient wel eens een extraatje, zoals een 210th bodycare product of één van de 210th erotische boxen. Erotiek uit de taboesfeer gehaald is a joy for life! Dat is een waarheid als een koe!


©210th
Jan Weeber
Bron: Volkskrant 16-12-2016.

Share this
Older Post Newer Post