Blog

Nieuw onderzoek: seksdrive vrouwen hoger dan gedacht.

Nieuw onderzoek: seksdrive vrouwen hoger dan gedacht.

Nieuw onderzoek.


De universiteiten van Toronto en West Ontario publiceerden eerder deze maand de uitkomsten van nieuw onderzoek, bestaand uit drie verschillende studies, waaruit blijkt dat mannen in langdurende relaties het libido van hun vrouwelijke partners of echtgenotes onderschatten. Het waren 229 koppels, elk gemiddeld zes jaar bijeen, die in een dagboek bijhielden hoe het gesteld was met hun zin in seks. De uitkomsten van de drie onderzoeken waren eensluidend. Vrouwen hebben een aardig beeld van hun mannelijke partner als het gaat om verlangen. De mannen daarentegen onderschatten hun vrouwen op dit vlak.


Verklaring.


Dat mannen hun vriendinnen of vrouwen onderschatten wordt toegeschreven aan de angst die bij de heren leeft, dat zij worden afgewezen, wanneer zij avances maken. Afwijzing geeft bij hen een naar gevoel en dus proberen ze dat gevoel te vermijden. Daarnaast geeft het een goed gevoel bij hem, als hij zijn best moet doen om haar tot een vrijpartij over te halen. Echter, dan wel vanuit de aanname dat zij bij aanvang niet veel zin heeft. Een verkeerde veronderstelling. Daarbij komt dat de heersende gedachte dat mannen meestal meer seksdrive hebben dan vrouwen lang niet altijd opgaat, zeker niet in langdurige relaties.


Initiatief.


Vrouwen die zin in vrijen hebben vinden het lang niet altijd prettig om daarin het initiatief te moeten nemen. Geven ze daartoe wel degelijk signalen af, dan zijn die voor een man lang niet altijd duidelijk genoeg. Daarbij weet ze vaak van zichzelf niet hoe ver ze eigenlijk wil gaan op erotisch vlak, is een beetje zoenen genoeg? Of volstaat oraal? Of toch maar all the way? Weet ze dat juist wel, dan uit ze haar wensen niet altijd als haar man een lagere seksdrive heeft, om hem te ontzien. Hij zou zich minder een echte man kunnen voelen door haar uitgesproken zin in seks.


Is meten weten?


Bij onderzoek gaat men altijd uit van constanten. Laat nu juist niets zo veranderlijk zijn dan de mens. En daarbij: geen enkel individu is hetzelfde. Waarbij nog komt dat er veel factoren zijn die de uitslagen van een onderzoek beïnvloeden. Immers: omgeving, opvoeding, levensloop, religie, karakter, ze bepalen in sterke mate hoe een mens denkt over een onderwerp als seksualiteit. Iemand die daar open over is zal ook gauw toegeven aan een verlangen naar vrijen, terwijl een gesloten persoon dat gevoel intrinsiek afwijst. Concluderend, men kan de nodige vraagtekens zetten bij algemene, harde conclusies uit onderzoeken als deze. Toch kunnen ze aanleiding zijn tot gesprekken tussen partners.


Praten.


Hoe zit het eigenlijk met het verlangen naar vrijen? Is het zo dat een koppel dat van elkaar weet? En is die wetenschap actueel, of is er inmiddels zoveel veranderd dat de één er heel anders in is komen te staan dan de ander? Als altijd is praten de manier om daar achter te komen. De onderzoekers geven hierbij al tips: praat niet alleen over wanneer je seks wilt en hoe, maar ook over de signalen die je, bewust of onbewust afgeeft, die vertellen dat er wel een heerlijk potje vrijen in zit. Heb het daarbij niet over “ik” of “jij”, maar over “wij”. Dat legt nadruk op de bedoeling dat je het graag fijn voor allebei wilt hebben. Het voorkomt ook dat, als het op erotisch vlak niet zo lekker loopt, de schuld bij de één of de ander wordt gelegd. Bovendien is het ook niet verkeerd als je een vrij-moment plant, zeker als het voorkomt dat de ene partner op andere momenten zin heeft dan de ander.


Closer Together.


Tot slot: de winst van genoemd onderzoek kan zijn dat mannen zich ervan bewust zijn, dat vrouwen kleine signalen afgeven als ze zin in vrijen hebben. Een gebaar, een enkel woord, een stout grapje, het kan van alles zijn. Deze signalen zijn niet altijd duidelijk, maar het gesprek erover verheldert veel. Bovendien brengt dit partners Closer Together, zoals ook de speelse opdrachten doen, die bij de 210th Bodycare producten en de 210th Erotische boxen worden geleverd. Erotiek wordt zo geen probleem, maar juist een feest, een kwaliteit van het leven. Het is een ware experience, om te ontdekken hoe het gesteld is met elkaars seksdrive en die uit te bouwen naar een situatie van intimiteit, humor, verleiding en spel. Veel plezier daarbij!


Jan Weeber
©210th

Bron: Married sex by the numbers – Elizabeth Bernstein.

 

Share this
Older Post Newer Post