Blog

POLYAMORIE: KEUZE OF GEAARDHEID?

POLYAMORIE: KEUZE OF GEAARDHEID?

The game of love.

Liefdesliedjes zijn van alle tijden, maar pas sinds de opkomst van populaire muziek durven de schrijvers ervan openlijk te refereren aan andere geaardheden dan de heteroseksualiteit. Sterker nog: de grote bulk ervan gaat specifiek over de liefde tussen een man en een vrouw. De voorbeelden zijn legio, maar om er eentje uit te pikken, deze klassieker van Wayne Fontana And The Mindbenders met het nummer The Game Of Love. De tekst laat niets aan duidelijkheid over: “The purpose of a man is to love a woman. And the purpose of a woman is to love a man. So come on baby let's start today, come on baby let’s play the game of love, love, la la la la la love
It started long ago in the Garden of Eden when Adam said to Eve, baby, you're for me”… Groepen en artiesten die juist de aandacht op andere richtingen vestigen zijn o.a. Jimmy Sommerville, George Michael, Depeche Mode en Pink! Van die laatste hier een meer dan duidelijke video bij het nummer Just Give Me A Reason.

LHBTI+

LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen, transgenders en interseksuele mensen die zich bevinden in een transitie van de ene naar de andere sekse. Inmiddels is er een plusje achter komen te staan, dat staat voor alle niet vernoemde vormen van geaardheid of instelling. Eén daarvan is polyamorie. Opvallend aan deze indeling is, dat er meestal gedacht wordt dat het in eerste instantie gaat om seksuele voorkeur. Toch geven veel mensen, die zich hierin herkennen, aan dat het hen vooral gaat om de mens die wordt liefgehad en dat seksualiteit weliswaar belangrijk is, maar niet de hoofdmoot van het samenzijn vormt. Stigma’s en vooroordelen zijn echter moeilijk uit te roeien, zeker in een tijd dat er nog om erkenning gevochten moet worden.

Polyamoreus.

Is polyamorie nu een geaardheid of een levenswijze? Psychologen stoeien hier over, omdat het lijkt alsof mensen gewoon graag experimenteren met hun geaardheid en dat zou je een wens of instelling kunnen noemen. Echter: bij homoseksualiteit en biseksualiteit heeft men gedrag bij dieren herkend dat overeenkomt met de mens. Dieren beredeneren dit gedrag niet en dus kan er geconcludeerd worden dat het is aangeboren. Wie nu polyamorie ziet als een levenswijze kan moeilijk anders dan erkennen dat dit ook in het dierenrijk veelvuldig aan de orde is. Kortom, ook polyamorie is, uitgaande van de definitie van geaardheid, aangeboren. Het onderscheidt zich van biseksualiteit, omdat het hier gaat om een liefdesrelatie aangaan met meerdere mensen. Dat kan van verschillend, maar ook van gelijk geslacht zijn.

Millennials.
Onlangs verscheen een artikel in De Volkskrant (Dorien van Linge, 20-11-2017) over polyamorie. Daarin staat dat millennials, geboren in de periode 1981–1997, veel minder vasthouden aan één bepaalde geaardheid. De aangewezen reden hiervoor zou de vrijere seksuele moraal zijn, die voortkomt uit de opvoeding door babyboomers, die zelf opgroeiden tijdens de seksuele revolutie in de zestiger jaren. Iets wat in feite de theorie over geaardheid weerlegt. Er is dan ook een groot verschil met de boodschap van vrije liefde die tijdens de seksuele revolutie werd gepropageerd. Seks stond in die tijd los van liefde, het werd gezien als genotsartikel, daar het praktisch (met de komst van de pil) werd los gekoppeld van de voortplanting. Een polyamoreuze relatie bestaat juist bij de gratie van liefde, waarbij het bedrijven van de liefde gebonden is aan afgesproken regels.

Jaloezie.

Het hebben van een liefdesrelatie tussen drie of meer personen kan eenvoudig teloor gaan aan jaloezie. Wie de minste aandacht krijgt, zal het eerst om aandacht vragen. Miskenning ligt dus op de loer. Het is daarom dat het alleen in alle eerlijkheid en met gestructureerde regels een succes kan zijn. In het genoemde artikel zegt Socioloog Rikst Wassenaar hierover dat vreemd gaan in een polyamoreuze relatie net zo goed het overtreden van regels betreft, als in een heteroseksuele relatie. Het vertrouwen wordt geschaad, omdat er van stiekem gedrag sprake is. Vreemd gaan betekent vrijen met de ene partner, terwijl de andere daar niet van op de hoogte is. De één ziet jaloezie als eigen onzekerheid, de ander juist als zekerheid. Een partner vrijt immers met iemand die zich binnen de relatie bevindt.

Website.

Om bekendheid te geven aan het bestaan van polyamorie is er een stichting opgericht met als doel: het bevorderen van het delen van informatie, kennis en ervaring op het gebied van (meervoudige) liefdesrelaties en het bieden van de mogelijkheid gelijkgestemden te ontmoeten, zowel virtueel als in real life. Daarnaast streeft de stichting naar meer acceptatie van polyamorie in de samenleving en politiek. Ook is er een website geopend. Daarop zijn o.a. verhalen te lezen van polyamoreuze mensen, zoals Lara die schrijft: “Voor mij is de grote meerwaarde van het aangaan van andere intieme relaties dat ik mij veel sterker kan ontplooien. Het contact met iemand waarmee je een intieme relatie hebt is veel dieper dan met een gewone vriend of vriendin. Het is echt een intense relatie. In elke liefdesrelatie kom je andere facetten van jezelf tegen. Ik vind het de ultieme manier om mijzelf te ontplooien”.

Closer Together.

Of veel mensen een polyamoreuze zouden kunnen aangaan en onderhouden, daar bestaan nog geen harde cijfers over. Wel is duidelijk dat het een keur aan varianten kent, zoals hier is te lezen. Maar ook dat het soms een geaardheid en soms een keuze wordt genoemd. In dat laatste geval: het kan aantrekkelijk lijken het bed te delen met meerdere mensen, maar met meerdere mensen een relatie onderhouden is andere koek. Het is zeker niet de gemakkelijkste weg, daar opgestelde regels strikt nageleefd dienen te worden om de relatie te laten welslagen. Lukt dat, dan is er een basis om een liefdesrelatie met veel variatie en invalshoeken te beleven. Eentje waarbij communicatie van het grootste belang is. Waar bovendien een groot taboe op rust, maar dat geldt voor vrijwel alle relatievormen en erotiek. Wie open minded is ziet evenwel kansen om gezamenlijk Closer Together te zijn.

Jan Weeber
©210th

Share this
Older Post Newer Post