Blog

Prestatiedruk verhoogt gezondheidsrisico’s.

Prestatiedruk verhoogt gezondheidsrisico’s.

Oudere mannen.


Uit onderzoek blijkt dat er gezondheidsrisico’s zijn als mannen op hoge leeftijd nog aan seks doen. Het zal verbazing wekken, want seks is immers gezond, zo wordt algemeen aangenomen. Bovendien is uit eerdere onderzoeken vast komen te staan dat het bedrijven van de liefde niet ophoudt als de jeugdige leeftijd voorbij is. Als er al sprake is van een probleem, dan is het dientengevolge nog een groeiend probleem ook, nu mensen steeds ouder worden door de goede leefomstandigheden in de westerse wereld en de gezondheidszorg die tot steeds meer in staat is.


Definitie.


Nu zijn seks, de liefde bedrijven of vrijen ruime begrippen. Waar de ene persoon meteen denkt aan de penetratie, daar denkt de ander meer aan liefkozen en het delen van intimiteit. Dat de eerste gedachte hieraan en de uitleg ervan ook nog bij mannen en vrouwen verschillen, maakt dat de definitie van seksualiteit eerst bepaald moet worden. Het hierboven genoemde onderzoek werd uitgevoerd aan de Michigan State University, onder de naam The National Social Life, Health and Aging Project. Er deden 2204 mensen aan mee, gedurende een periode van vijf jaar. Alle deelnemers waren ouder dan 56 jaar, tot maximaal 85 jaar. De definitie van seks hield in dat het bij dit onderzoek niet om knuffelen e.d. ging, maar om de daadwerkelijke coïtus.


Bevindingen.


Wat de onderzoekers de wenkbrauwen deed fronsen was dat uit de gegevens bleek dat de gezondheid bij vrouwen na die vijf jaar niet of nauwelijks was achteruit gegaan, als het gaat om hoge bloeddruk, een verhoogde hartslag of hartinfarct, hartfalen of het krijgen van een beroerte. Bij mannen lag dit evenwel heel anders. Mannen die aangaven dat ze niet of nauwelijks nog iets met erotiek deden waren vrijwel nog net zo gezond als vijf jaar geleden. Maar bij de mannen die zeiden nog wel een seksleven te hebben, was de gezondheid nadrukkelijk achteruit gegaan. Er kwamen bij hen tot twee keer zoveel ziekten en kwalen voor, dan bij de inactieve mannen. En nog iets opvallends: bij hen bij wie dat seksleven intens werd genoemd, kwamen de kwalen vaker voor, dan bij hen die de erotiekbeleving als gemiddeld beschreven. Je zou bijna concluderen dat seks eigenlijk helemaal niet zo gezond is.


Conclusies.


De onderzoekers concludeerden dat intieme relaties een positieve invloed hebben op de gezondheid van vrouwen. Dit wordt versterkt doordat vrouwen meer gericht zijn op de geestelijke component van de relatie. Zit het goed, ervaart ze steun van haar partner dan geeft haar dat een geluksgevoel. Dit gevoel wordt in dat geval voortgezet in bed. Voor mannen geldt over het algemeen dat zij juist veel steun van hun partner ervaren en dat dit als vanzelfsprekend wordt ervaren. Wat ook een rol speelt is dat mannen druk ervaren, omdart zij vinden dat zij moeten presteren. Dat is lastig als een erectie krijgen en houden niet altijd meer zo gemakkelijk gaat als op jonge leeftijd. En ook een orgasme krijgen is dan niet meer zo vanzelfsprekend.


Complimentjes en taken.


Het onderzoek legt vast en concludeert, maar heeft zich niet op het terrein van remedies gericht. Dat is vaak het metier van artsen, seksuologen en relatietherapeuten. Er zijn echter wel enige opmerkingen over de bevindingen te maken. Als het zo is dat vrouwen gezond blijven bij de steun van hun partners, dan is het aan die laatste zich dat te realiseren en door te gaan op de goede weg. Zij die hier steken laten vallen, zouden zich daar iets van aan kunnen trekken en scheutiger kunnen worden met complimentjes of door wat huishoudelijke klusjes van haar over te nemen. Een man die daar ineens mee komt zal niet weten wat hem overkomt, zo dankbaar en blij zij reageren zal, als nu zij eens languit op de bank neer kan ploffen omdat ze na het eten nu eens niet de vaatwasser hoeft in te ruimen, omdat dit voor haar gedaan wordt.


Presteren.


De beleving van erotiek, waarom zou dat de daad moeten zijn? Met de nadruk op het woord moeten. Immers, wordt het samenzijn spontaan een hot and steamy sessie, dan is dat heerlijk en prachtig. Echter er is een heel repertoire van handelingen die ook bij intimiteit hoort. Een gezamenlijke douche kan genoeg voor een avond zijn. Of de massage van een vermoeide rug. Uitgebreid vrijen kan, maar is er nog wel eens sprake van een gepassioneerde kus? En toch… een man voelt zich vooral man als hij nog een stevige erectie kan krijgen, die vol kan houden en ziet dat het vrijen tot een zaadlozing leidt. Dat niet meer kunnen is voor de meeste van hen een wenproces dat leiden moet tot acceptatie. In een liefdevolle relatie, waarin over alles gesproken kan worden, zal hij vast en zeker (wederom) steun van zijn partner ervaren.


Closer Together.


Een liefderijke relatie heeft als kenmerk dat twee mensen het beste met elkaar voorhebben. In genoemd voorbeeld is dat de man die de vermoeidheid van zijn vrouw onderkent, taken van haar overneemt en haar beloont met complimentjes. Zij, op haar beurt helpt hem door geen druk te leggen op wat hij moeilijk in bed is gaan vinden. Samen zoeken zij naar wegen, ontdekken wat nog wel mogelijk is, waardoor zij niet uit elkaar groeien, maar juist het beste in elkaar ontdekken. Closer Together. En wie weet kunnen de speelse opdrachten van de 210th bodycare producten of de 210th erotische boxen een hulpmiddel daarbij zijn. Een probleem met humor en speelsheid benaderen kan zo heilzaam zijn. Intimiteit maakt dat een moeilijkheid al veel minder zwaar dan aanvankelijk wordt opgevat. De 210th productlijn, hoe heerlijk is het om al die erotiek te herontdekken, als de penetratie niet meer vanzelfsprekend is. Er ligt ineens een wereld open…


Jan Weeber
©210th

 

Share this
Older Post Newer Post