Blog

Sexting do’s and don’ts.

Sexting do’s and don’ts.

Sexting.


In Nederland stuurt één op de drie volwassen elkaar erotische getinte berichtjes en foto’s per mobiele telefoon. Sexting vervangt daarmee de liefdesbrieven van vroeger. Sturen edelen in Middeleeuwse tijden hoofse epistels richting de zo geliefde jonkvrouw, in moderne tijden is er steeds meer ruimte om ook aandacht te besteden aan de lichamelijke liefde. Zeker na de seksuele revolutie, de tijd waarin erotiek niet langer enkel het pleziertje van mannen wordt, maar ook vrouwen hun plek gaan opeisen. Momenteel is sexting daar weer de opvolger van. Echter: de media waarschuwen voor de gevaren van sexting. Is dat terecht, of zijn er ook minder risicovolle manieren om aan sexting te doen?

 

Camera.


Volwassenen die erotische berichtjes versturen kennen elkaar, in meer dan de helft van de gevallen, al langer. Het gaat het om tekstberichtjes, maar ook foto’s en zelfs video’s. Bij jongeren ligt het percentage dat aan sexting doet zelfs nog ietsje hoger: ruim zestig procent. Hieruit blijkt hoezeer de smartphone met ons dagelijks leven verweven is geraakt. Gebeurde de daad in vroeger eeuwen nogal eens in het donker, tegenwoordig draait een groot deel van de geliefden zijn of haar hand er niet meer voor om, om ook voor de camera de liefde te bedrijven. Zo worden er naaktfoto’s gemaakt en ook de webcam wordt ingezet.

 

Privacy.


Het grote gevaar van dit alles is dat teksten, foto’s en video’s in handen komen van mensen voor wie die niet zijn bedoeld. Bekend zijn de gevallen waarin foto’s op internet gedeeld worden door bijvoorbeeld wraakzuchtige ex-minnaars en de gevallen waarin anderen vanwege compromitterende foto’s worden gechanteerd. Ook zijn er situaties waarin foto’s afkomstig uit sexting worden ingezet bij verregaande pesterijen, zelfs zodanig dat het slachtoffer er melding van moet maken bij de politie. Wie aan sexting doet moet er van uitgaan dat de privacy gevaar loopt.

 

Vertrouwen.


In geval van geliefden, zelfs zij die al vele jaren harmonieus met elkaar optrekken, zou je kunnen stellen dat sexting gewoon een heerlijke stimulans kan zijn in de erotische relatie. Hoe fantastisch is het als je op je werk dat ene veelbelovende berichtje binnenkrijgt van je geliefde, dat bol staat van de verleiding en aanduidingen dat bij thuiskomst de zevende hemel wacht? De verzender rekent erop dat het berichtje niet wordt gedeeld, maar enkel wordt gezien door die ene exclusieve ontvanger voor wie het is bedoeld. Echter: relaties kunnen bekoelen, hartstochtelijke liefdes eindigen in vechtscheidingen. Is het vertrouwen in de tijd dat het nog goed was gerechtvaardigd? Weet je zeker dat die blote foto’s, die zijn verstuurd, niet ineens opduiken op plekken, waar je ze niet verwacht?


Do’s and don’ts.


Het leven is niet altijd maakbaar en zo zullen maatregelen om de gevaren van sexting te beteugelen lang niet in alle gevallen afdoende zijn. Dat is maar goed ook, anders zouden ze een oproep zijn om elkaar toch vooral te wantrouwen. Daarbij: sexting kan ook in veel gevallen de relatie een erotische boost geven. De do’s and don’ts zijn dan ook zeker niet bedoeld om sexting af te raden. In geval van jeugdigen wegen de waarschuwingen wel iets zwaarder. Zij zijn roekelozer, daar zij zijn opgegroeid in de deel-maatschappij van nu, waar ouderen juist geleerd hebben af te wachten wie er te vertrouwen is en wie niet. Daarbij bestond een dienst als Snapchat toen ook nog niet. Een fotodienst waarbij een toegezonden afbeelding maar even zichtbaar is, het is een gevaarlijke schijnveiligheid. Een screenshotje is immers maar zo gemaakt! Kortom: een duidelijke don’t is: nooit op Snapchat!


Gezicht.


Geliefden sturen elkaar graag spannende berichtjes. Die kunnen van tijd tot tijd steeds specifieker worden. Steeds erotischer, nog een stukje bloter en nog iets meer. Dit erotische spel op de mobiele telefoon kan een heerlijke belevenis zijn. Mits wel naar de goede ontvanger gestuurd uiteraard, je moet er niet aan denken dat je per ongeluk je hele hebben en houden naar een collega of een meerdere hebt verzonden. Oppassen dus! Iets veiliger is het in elk geval om niet je gezicht in beeld te hebben. Wie dat wel doet moet weten dat iets dat ooit op internet stond er nooit, maar dan ook nooit meer af gaat. Dat kan geen politieagent of rechter voor elkaar krijgen, ook al is het, na een gerechtelijk bevel van een pagina verwijderd, de kopieën zweven elders in de krochten van het wereldwijde web. Wie overigens nog meer tips over sexting zoekt: klik hier


Speelse opdrachten.


Samen een spannend spelletje spelen, dat is sexting. Iets dat je met elkaar in vertrouwen doet. Dat vertrouwen kan ook wel degelijk volkomen terecht zijn. In die gevallen zijn alle waarschuwingen niet van toepassing. Echter: het gevaar dat sexting-berichten in minder solide situaties buiten de muren van de slaapkamer terecht komen, is, hoe je het ook wendt of keert, reëel. Dat risico is er niet als je de speelse opdrachten van 210th uitvoert. Zeker zo spannend als sexting, maar dan veilig in de zelf gekozen omgeving. Je vindt die verleidelijke, humorvolle en intieme opdrachten bij elk product van 210th. Bij de bodycare producten achter QR-codes, bij de erotische boxen in luxe enveloppen. Kleine tip: een sexting berichtje hoeft niet per definitie per smartphone verzonden. Het kan ook op een briefje zijn gekrabbeld en op een onbewaakt ogenblik in een jas- of broekzak zijn verstopt ;-)


Jan Weeber
©210th

Share this
Older Post Newer Post