Blog

Vanilleseks of BDSM?

Vanilleseks of BDSM?

Viva.

Babette heeft het zwaar, niet met alles in haar leven, maar specifiek met één ding: de beleving van haar seksualiteit. Aangestoken door een boek, dat ze van een vriendin kreeg, ontbrandde bij haar het verlangen naar wilde vrijpartijen. Nu wil het geval dat haar man Gijs er eentje is van de vanilleseks. Langdurig en teder vrijend probeert hij haar te bevredigen, maar zij verveelt zich. Het brengt haar zo ver dat ze haar wensen ten langen leste toch maar bij haar man op tafel legt, maar die begrijpt haar niet. Hij houdt toch van haar? Maar verder dan een keer een tik op haar billen komt hij niet. Uiteindelijk bloedt daardoor de relatie dood en gaat het stel uit elkaar. Zo verhaalt Vivienne Groenewoud in het blad Viva *) van een paar maanden terug. De conclusie is dat een tedere minnaar, en eentje die genot haalt uit BDSM, geen goede combinatie vormen en dat daardoor de relatie tot mislukken is gedoemd.

Fake?

Je leest ze vaker, artikelen over problemen van psychische of fysieke aard in de Viva, Linda, Psychologie, Libelle en zoveel meer andere magazines. Niet zozeer benaderd vanuit de medische hoek, maar vanuit de ervaringsdeskundige. Levensverhalen dus van hen die het hebben meegemaakt, en daardoor tot op detail kunnen vertellen waar je allemaal tegenaan loopt aan kansen en moeilijkheden. Problemen zijn hot, want goed nieuws is vaak geen nieuws. Maar is het ook zo echt als dat het wordt voorgesteld? Steeds weer worden de namen van hoofdrolspelers verdoezeld. Soms worden slechts voornamen vermeld, of worden namen gefingeerd om reden van privacy. Het verhaal in de Viva kan derhalve net zo fake zijn als destijds in het jongerenblad Break Out, waarin de vragenrubriek over seks werd bijeen gefantaseerd door de redactie. Maar gesteld dat het wel degelijk echt is gebeurd?

Aantrekkingskracht.

Tegenpolen trekken elkaar aan, zo wordt dikwijls beweerd. Het is ook spannend om iemand te leren kennen die anders is dan dat jezelf bent. Er valt een hoop te ontdekken, veel gesprekken zullen ontstaan doordat de levenservaringen zo verschillen, en het is niet allemaal zo voorspelbaar in het begin van de relatie. Maar het verhaal in de Viva laat ook zien dat niet elke combinatie de meest gelukkige is. Niet dat die niet oplosbaar is, of dat er niet een manier te bedenken is om een goed leefbare situatie te creëren, maar dat is terrein voor hen die niet de gemakkelijkste weg kiezen. Dat laten Babette en Gijs in het verhaal wel zien. Je kunt nog zo’n tedere knuffelaar zijn, lieve woordjes willen zeggen, eindeloos je tong het werk laten doen, hoe goed bedoeld ook kan het juist irritatie opwekken. Het verlangen naar stevige actie wordt alleen maar op de proef gesteld door zo’n gevoelig voorspel. De aantrekking tot elkaar verliest in kracht, omdat alle bezigheden tussen de lakens hun doel voorbij schieten.

Taal zonder woorden.

Zij die meer overeenkomsten op seksueel vlak hebben lopen minder tegen dat probleem aan. Dikwijls is het niet eens nodig om wensen en verlangens naar elkaar uit te spreken. Al doende leert men en worden die hunkeringen in kaart gebracht. Communicatie is niet in alle gevallen een zaak van woorden. Als een bepaalde actie leidt tot amechtig gekreun, dan weet de gever vanuit welke hoek de wind waait. Verlegt de één een hand naar een bepaalde plek, dan weet de ander wat er wordt gewenst. Kleedt iemand zich in lingerie van satijn en kant of juist van stoer leer of latex, dan geeft dat een duidelijk signaal af van waar de vrijage uit gaat bestaan. Ligt er een speeltje naast een kussen, dan wordt er zonder een enkel gesproken woord gezegd dat het er niet voor niks ligt. In die zin komen mensen dichter bij elkaar, Closer Together, door signalen op te pikken en daar naar te handelen. Juist die verleiding komt, ondeugend en speels, de seksuele relatie ten goede. Het maakt dat mensen zich aan elkaar tonen zoals ze zijn. Is het goed dan durven zij zich, ongeremd en schaamteloos, helemaal te laten gaan.

Communicatie.

Bij Babette en Gijs loopt dat echter geheel anders. Babette geeft weliswaar een signaal af door zich op een avond in een spannend pakje te hijsen, maar Gijs wijst haar in die hoedanigheid eigenlijk af. Hij heeft het over liefde en dat zoiets als een latex speelpakje toch helemaal niet nodig is. Zij kan niet omgaan met het feit dat Gijs op seksueel vlak zo anders is dan haar vorige vriend Liam, die haar alle hoeken van de kamer heeft laten zien. Het bewijs van tegenpolen die elkaar afstoten wordt gevormd doordat Gijs op een gegeven moment zegt: “Je weet toch dat ik niets heb met dat dominante gedoe?” Dat gooit in feite de deur dicht, daar eruit blijkt dat hij niet meer stappen in haar richting wil zetten. Zij echter is niet in staat om werkelijk bij hem door te dringen. Zo lijkt de relatie kapot te gaan op dat ene seksuele aspect, maar de oorzaak ligt veel dieper. De communicatie brengt hen niet dichter bij elkaar, maar drijft ze juist uiteen.

Closer Together.

Wie dit leest en herkent doet er goed aan tijd en aandacht aan elkaar te schenken. Vragen moeten worden gesteld. Biedt de relatie nog voldoening? Weegt liefde en geluk op tegen de onvervulde verlangens? Welke relatievorm past bij het verschil in libido, voorkeuren en geaardheden? Hoe belangrijk is seks nog voor beide? Worden verlangens niet geuit om de ander te sparen? Heeft opvoeding nog altijd invloed op je openheid of geslotenheid naar elkaar? En zo zal menig hulpverlener nog een reeks aan vragen hebben om de relatie, ook de seksuele, weer op gang te brengen. Want misschien is het wel helemaal niet nodig om een relatie te verbreken, waarin de ene verlangt naar vanilleseks en de ander naar BDSM. Hier stopt het artikel in de Viva daarom te vroeg. Er zijn nog zoveel wegen die leiden naar psychische en lichamelijke bevrediging. Van elkaar kansen schenken raken partners Closer Together. Het is in de liefde pas op, als het echt, echt, echt op is. Dan pas kan uit elkaar gaan de beste oplossing zijn en een bevrijding betekenen.

Jan Weeber.
@210th

*) Gebaseerd op het artikel “Baby hit me one more time”, Vivienne Groenewoud, Viva 16-09-18.
Share this
Older Post Newer Post