Blog

Venus en Mars.

Venus en Mars.

Macho en metro.


Hoe kijkt een man naar de erotiekbeleving van een hedendaagse, moderne, vrouw? Geniet hij er van, of beangstigt hem die juist? En welke rol speelt zij nu in het liefdesspel? Hoe is één en ander tot ieders tevredenheid te combineren? Hoe komen Venus en Mars op één lijn? Grofweg worden de mannen veelal geschaard onder het soort macho of metro. Als altijd, ligt de waarheid ergens in het midden. Er bestaan weliswaar mannen, die gewoon een potje willen vrijen, voor eigen gerief. Het begrip "willen scoren" spreekt in deze boekdelen. Er zijn er echter ook, die er vooral op uit zijn, zijn geliefde het naar haar zin te maken. Het eigen klaarkomen komt daarbij op het tweede plan. Twee uitersten. Hierin moet uiteraard het juiste midden gevonden worden.


Hij en de maatschappij.


"It’s a man’s world", zong James Brown ooit, ten tijde dat het feminisme nog op moest komen. Heden ten dage heeft de vrouw in de samenleving een meer gelijkwaardige plek gevonden. Sterker nog: er zijn beroepen, die vrijwel geheel gefeminiseerd zijn. Het is voor mannen soms aanpassen, als ze ineens geleid worden door een vrouw. Anderzijds is het voor vrouwen ook niet altijd eenvoudig een plek te verwerven in een traditioneel mannenberoep. Voorts is er voor hen ook nog vaak het glazen plafond: het blijft moeilijk om genoeg vrouwen in leidinggevende functies te werven.


Mars en Venus.


Men zegt dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus. Beide seksen verschillen enorm van lichaam en geest. Qua beleving van erotiek is het niet anders. Over mannen wordt vaak gezegd dat ze het liefst even snel de daad wensen en over vrouwen dat ze eerst naar intimiteit verlangen en dat een behoorlijk voorspel haar pas doet opwarmen. Procentueel zal dat vast kloppen, toch zijn er ook vrouwen die niet van gedraal houden en mannen die niet zozeer op klaarkomen zijn gericht. Echter: het is logisch dat als je een stel vormt de verschillen in seksuele wensen aanwezig kunnen zijn. In mindere mate tot enorm. Venus en Mars liggen zo ver uiteen dat er gesprekken met elkaar nodig zijn om ze, zo ver het mogelijk is, op één lijn te krijgen.


Seksueel geëmancipeerd.


Uit onderzoek is bekend, dat het wat meer geschoolde deel van de bevolking meer belang hecht aan seksualiteit, het vaker doet en het spelletje graag gevarieerd speelt. Als dat het geval is, dan zal het voor een man een welkome verrassing zijn, als zijn lief zin heeft in van alles en nog wat, in plaats van even “snel op-en-neer”. Er zijn echter ook mannen, die het beangstigend vinden, die emanciperende trend van de seksueel zich ontwikkelende vrouw. “Ik hou zo veel van je, dat ik me gewoon niet meer helemaal kan laten gaan”, zegt hij. Zijn vrouw kijkt beteuterd naar zijn gekrompen lid. Ze heeft nog zo haar best gedaan. Ja, bijna dierlijk was haar gretigheid toen ze hem besprong. Maar hij is zich rot geschrokken, dat had hij niet verwacht. En ook niet verlangd. De minnares van toen is de moeder van zijn kinderen geworden!


Dan weer wel, dan weer niet.


Wat een optimale beleving van de erotiek ook wel eens lastig maakt voor een man is de grilligheid, waarmee zijn geliefde in bed reageert op wat hij met haar doet. Wat de vorige keer zo'n succes was en haar tot grote hoogte bracht, is nu opeens niet lekker meer. En wat ze de vorige niet wilde is juist nu wel gewenst. Het lijkt alsof hij ineens met een heel andere vrouw in bed ligt. Terwijl hij zich aanpast weet hij dat dit niets zegt over de vrijage die hier weer op volgen zal. Voor een vrouw is dit logisch, voor een man is het verwarrend, rechtlijnig als hij is. Wat lekker is, is altijd lekker. Wat hij niet wil, wil hij nooit. Wel zo gemakkelijk. Maar het betekent ook dat hij zich verdiepen moet in die wisselende wensen van zijn vrouw. En dat zij, op haar beurt, duidelijk moet (leren) zijn over dat wat ze nu eigenlijk wil op het moment van vrijen en niet gaat liggen afwachten of hij dat wel of niet aanvoelt.


Closer Together!


En zo is de cirkel rond. Lang geleden leefden mannen zich uit in bed. Vrouwen hadden maar te volgen. Deden soms dingen voor hun man, terwijl ze daar eigenlijk helemaal niet zo’n zin in hadden. Tegenwoordig lijkt het soms net andersom te zijn. “Schat, ik heb hoofdpijn”, komt dikwijls eerder uit de mond van een man, dan uit die van een vrouw. Vrouwen moeten in feite hun mannelijke partner nu leren hoe het spel van de seksualiteit gespeeld moet worden. Dus blijft -er is in die zin niks nieuws onder de zon- het adagium: ga en blijf met elkaar in gesprek over de erotiekbeleving van hem en van haar. Vier het feest van de seksualiteit, bijvoorbeeld met een 210th bodycare product of een 210th erotische box, gewoon omdat het mag en omdat het kan. Man: zorg dat zij volkomen tot haar recht komt! Vrouw: doe hetzelfde bij hem!


@210th
Jan Weeber.

Share this
Older Post Newer Post