Blog

Vooroordelen versus Closer Together.

Vooroordelen versus Closer Together.

Pornoactrice.

Bree Olson was een wereldberoemde pornoster. Ze trad op in maar liefst 280 films van 2006 tot 2011. Ook was ze Penthouse Pet in maart 2008 en stond op de cover van het andere mannenblad Hustler. Ze hoorde destijds bij de meest succesvolle actrices in de porno-industrie. Haar lijst met awards in dat genre is dan ook indrukwekkend. Daarna trachtte in de mainstream filmindustrie naam te maken, maar kwam niet verder dan wat rolletjes in reallifesoaps en B-films. Ze had een relatie met acteur Charlie Sheen tot 2011.

Open brief.

In 2015 plaatste ze een opmerkelijke open brief op Twitter, waarin ze vrouwen, die erover dachten om de porno in te gaan, opriep daar van af te zien. Niet dat ze zelf slechte ervaringen had ondervonden in deze tak van de filmindustrie. Waar er slachtoffers vallen als het gaat om drugsgebruik of gedwongen seks bij de vervaardiging van porno, daar waren er bij haar geen nare gebeurtenissen voorgevallen. Het opvallende uit haar brief betrof wat er gebeurde toen ze juist afscheid had genomen van de porno-industrie.

Stigma.

Toen ze haar pornocarrière had beëindigd en probeerde in de reguliere filmindustrie naam te maken, kreeg ze pas echt te maken met het stigma dat deze beroepstak met zich mee draagt. Daarover zei ze dat ze door haar arbeidsverleden in de porno op afstand werd gehouden, alsof behorend bij een gesegregeerde bevolkingsgroep. Niet geïntegreerd en geaccepteerd. Je zou kunnen zeggen: alsof ze een besmettelijke ziekte met zich meedroeg. Deze neerbuigende houding van haar leefomgeving uitte zich ook bij haar kinderen. Er kwamen geen vriendjes van school meer over de vloer, toen ouders achter het verleden van moeder kwamen. Eerder werden de kinderen gepest om moeders’ vorige carrière.

Vooroordelen.

Beroemd als ze was kreeg de brief van Bree Olson veel aandacht. Haar bedoeling was duidelijk de vooroordelen, die er bestaan over mensen die in de porno hebben gewerkt, te doorbreken. Porno is werk. Zoals andere carrières ook werk zijn. Het past niet om mensen te beoordelen om dat wat ze voor hun geld doen, tenzij er anderen door benadeeld worden. Zoals mensen die in de Amerikaanse wapenindustrie werken, de grootste ter wereld, dat die wapens mensen zullen doden. Dat laatste is bij porno niet het geval. Wie het niet wil zien kan de televisie of computer immers gewoon uitzetten. Dat er in de porno misstanden voorkomen, het wordt door mevrouw Olson niet ontkend, maar waarin verschilt dit met andere beroepen?

Taboe.

Op alles wat met seksualiteit te maken heeft rust nog steeds een groot taboe. Ook in Nederland. Mensen denken van alles over elkaar en hebben al gauw een oordeel klaar. Maar betreft het erotiek dan is dat nog veel sterker. Het lijkt erop dat over vrijwel alle onderwerpen van het leven gesproken mag worden, maar gaat het over erotiek dan trekken veel mensen zich terug. Het is nog altijd iets waar men niet over spreekt of in elk geval niet in het openbaar. Zeker, het is ook iets heel persoonlijks en om nu al te ver in details te treden is ook weer niet altijd nodig, maar men moet zich wel beseffen dat dit een zweem van geheimzinnigheid veroorzaakt. Eentje die de kennis over het onderwerp beperkt en de acceptatie bemoeilijkt.


Leven en laten leven.

De brief van Bree Olson is in feite een aanklacht die veel breder is dan haar verleden in de porno. We zagen het onlangs nog in Arnhem, waar twee homoseksuele mannen werden mishandeld. Een barbaarse daad, die laat zien hoezeer mensen moeite hebben anderen simpelweg te accepteren zoals die zijn. Leven en laten leven. Wat is er nou zo moeilijk aan een gedachte als: “zij zijn homoseksueel, laat ze lekker, mij treft het niet”. Of positiever: “deze mensen houden van elkaar, hoe mooi is dat?” De mens is een raar ras. Wetend dat ik er zelf eentje ben, verbaas ik mij erover hoezeer mensen zich menen te kunnen en mogen bemoeien met een ander.

Closer Together.

We kunnen op z’n minst elkaar respecteren zoals we zijn. Ieder vogeltje zingt nu eenmaal zoals het gebekt is. Geeft iemands leefwijze overlast, dan is overleg om de situatie ten goede te veranderen de aangewezen weg. Maar laten we ook eens proberen minder egocentrisch te zijn en voor ons zelf het onderste uit de kan te willen hebben. Denkend in oplossingen is er vaak veel te bereiken. Wat dat betreft is ook de term Closer Together veel breder dan enkel een slagzin voor een erotisch merk. Het houdt ook in dat wij mensen proberen samen te leven. In oude tijden zijn men daarover: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet gij dat ook een ander niet". Laten we elkaar behandelen zoals we zelf behandeld zouden willen worden. Closer Together dus!

Jan Weeber
©210th.

Share this
Older Post Newer Post