Blog

Vrijen? Kom op voor jezelf!

Vrijen? Kom op voor jezelf!

Ongelijkheid.

De seksuele revolutie en de opkomst van het feminisme, ze hebben de vrouw een eigen plek in de westerse maatschappij gegeven. Het voert te ver om beide maatschappelijke ontwikkelingen in een korte blog als deze te duiden, een goede samenvatting biedt evenwel Wikipedia. Klik daarvoor hier en hier. Beide artikelen geven duidelijk aan hoezeer vrouwen op alle levensgebieden werden achtergesteld op mannen, en in feite als minder intelligent en onmondig werden behandeld. Momenteel kunnen we stellen dat dit grotendeels tot de geschiedenis behoort, al moeten veel niet-westerse vrouwen nog enorm emanciperen om zo ver te geraken. In IJsland staat de gelijke beloning bij gelijk werk nu in de wet, maar daar zitten nog veel haken en ogen aan, zoals hier is te lezen. En dan hebben we het nog niet gehad over seksuele gelijkheid.

A Man’s World.

De pil heeft vrouwen de vrijheid gegeven om ongeremd van seksualiteit te genieten. Nu is dat slechts een medicijn, de tijden hebben nog enorm moeten veranderen om zo ver te komen dat zij het samenzijn met een man daadwerkelijk tot een fijne bezigheid konden maken. Vooral het christelijk geloof heeft dat proces enorm vertraagd. Immers, er staat in de bijbel (1 Korintiers) “Maar een getrouwde vrouw wil haar man behagen”. Deze zin heeft de boventoon gevoerd. Wie hetzelfde Bijbelboek echter nog eens nader bestudeert vindt ook: “Maar een getrouwde man wil zijn vrouw behagen”. Het tekent de op de man gerichte maatschappij, zoals het lied “It’s A Mans World” zegt, het is de man die in alles overheerst. De grootsheid van de man wordt uit den treure bezongen. De reden waarom de wereld niets zou zijn zonder meisjes of vrouwen blijft geheel gissen. Akkoord, hij zou zich verloren voelen zonder haar, maar doet haar mening er wel toe?

Bruine zak.

Mannen en vrouwen zijn enorm verschillend van elkaar. Niet alleen voor wat het lichaam betreft, maar ook qua karakter en de manier waarop ze zijn opgevoed. Het bekende beeld dat jongens vooral stoer en wild zijn en meisjes lief en zorgzaam doet nog altijd opgeld. Op scholen was er handwerken voor de meiden, timmeren en zagen voor de jongens. Eenmaal volwassen geworden, dan volgde vaak het traditionele huwelijk, waarin de vrouw de huishoudelijke taken deed en de man buitenshuis ging om te werken. Kwamen er kinderen dan werd de verzorgende taak van de vrouw nog duidelijker. Het heeft heel lang geduurd voordat de eerste man achter een kinderwagen op straat werd gesignaleerd. En zo bepaalde de man ook de seksuele agenda. Hij was het bovendien die lid werd van de NVSH, om condooms te kunnen bestellen, die discreet in een bruine zak verpakt in de brievenbus aankwamen.

Maatschappij.

In de westerse maatschappij hebben we dit dan nog wel achter ons gelaten, maar resten zijn nog altijd zichtbaar. Zo wordt een seksueel actieve jongen stoer gevonden, maar heeft een meisje meerdere partners, dan wordt ze slet genoemd. In niet-westerse culturen wordt dit nog sterker beleefd. De jongens kunnen zich allerhande gedragingen permitteren, waar meisjes kuisheid dienen te betrachten. Als westerse meiden op straat lopen in enigszins sexy kleding worden zij al gauw voor hoer uitgemaakt door jongens uit landen waar men gesluierd dient te gaan. Het is niet moeilijk te voorspellen dat aan deze ongelijkheid niet van vandaag op morgen een einde komt. De taak voor gezinnen en het onderwijs is op dit vlak enorm moeilijk en omvangrijk. Het Rijk dient daartoe scholen maximaal te ondersteunen, daar het de basis van de westerse democratische maatschappij raakt dat mannen en vrouwen weliswaar verschillen, maar wel evenveel waard zijn.

Feministisch vrijen.

Als man en vrouw als gelijk van waarde worden beschouwd is het niet meer de man die in de slaapkamer het seksuele repertoire bepaalt. Dat dient in samenspraak met elkaar te gebeuren. De vraag “was het voor jou net zo fijn als voor mij” hoeft niet na elke vrijage gesteld te worden, maar met af en toe peilen is niets mis. De aloude raad van thuis “doe niets dat je niet wilt”, geldt voor mannen, maar ook zeker voor vrouwen. Door hun verzorgende karakter geven zij nog wel eens toe aan daden waar ze eigenlijk niet zo veel zin in hebben. Het is juist de open communicatie met elkaar die maakt dat vrijen iets wordt dat echt en puur wordt. Een orgasme faken kan best eens midden in een verhit spel waarin hij er zo van geniet. Maar het is aan de vrouw om aan te geven dat ze soms haar orgasme niet bereikt. En aan de man om haar goed te volgen en te vragen wat hij dan beter kan doen. Feministisch vrijen is in deze dat ze durft op te komen voor zichzelf, waarbij gezegd dat hij de veilige omstandigheid moet scheppen daartoe.

Closer Together.

In deze blog gaat het over mannen en vrouwen, maar in feite maakt de geaardheid van mensen niet uit. Bij vrijen moet het simpelweg altijd zo zijn dat het een feestje voor twee is. Wat voor een plezier heb je als de ander niet heeft genoten? Om Closer Together met elkaar te geraken is communicatie van het grootste belang. Overleggen over wat fijn of ongewenst is brengt mensen dichter bij elkaar. Wie, bijvoorbeeld door te masturberen, weet wat fijn voelt kan dat eenvoudig aan de ander overbrengen. Die kan daar op inspelen en er daardoor voor zorgen dat er daadwerkelijk genoten wordt. Is vrijen humorvol en lichtvoetig, speels en uitdagend dan ligt er geen druk van het presteren op. Immers niet het einddoel, maar de reis is van het grootste belang. In geval van mannen en vrouwen: die zijn niet gelijk. Juist van de verschillen kan enorm worden genoten. De producten die 210th aanbiedt zijn daar een waardevolle aanvulling op.

Jan Weeber.
©210th
Share this
Older Post Newer Post