Blog

Wipsite, de nieuwe vorm van seksuele voorlichting.

Wipsite, de nieuwe vorm van seksuele voorlichting.

Nieuw


Het bestond al even, de Wipsite op Facebook. Nu is het er dan als website, in kapitalen aangeduid als de nieuwe vorm van seksuele voorlichting. Het spreekt voor zich dat dit een hele uitdaging inhoudt, want iets nieuws brengen is zo eenvoudig niet in een wereld waarin eigenlijk alles al bestaat. Daarom: wat is er zo kersvers aan deze webstek? Wat is zoal het verschil met de meest gebruikte voorlichtingsplek van Sense? Inhoudelijk gezien een hele boel, daarover later meer. Qua lay-out is het meteen duidelijk. Waar Sense de terechte indruk wekt dat er een gigantische hoeveelheid informatie te halen valt, daar doet Wipsite het een stuk rustiger aan. Artistiek eigenlijk en minimalistisch. Dat is niet zo verwonderlijk, daar dit de opzet is van beide samenstellers.


Doel


Wipsite is gemaakt door Belle Barbé en Marilyn Sonneveld en richt zich op de doelgroep van 12 tot 30 jaar. In feite dezelfde als die van Sense. De doelstelling is het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het bevorderen van een prettige beleving van seksualiteit. Een particulier intiatief, in tegenstelling tot Sense, dat een product is van SoAids, Rutgerstichting, GGD en RIVM. Dit verklaart waarom Sense zo enorm veel onderwerpen kent, een veelheid aan informatie biedt, een forum kent en dure interactieve toepassingen herbergt. In tegenstelling tot de Wipsite, dat zich nog in het beginstadium bevindt. Bijzonder handig is het zoekvenster op beide websites. Wil je iets weten, dan vind je het zo! Op dit moment bestaat de Wipsite nog uit zes onderwerpen:


1. Technieken.


Het onderwerp technieken bestaat, op het moment van schrijven van deze blog, uit twee animaties. Het gaat over aftrekken en beffen. Beide filmpjes zijn vormgegeven in een artistieke stijl en emotieloos ingesproken. Droog, klinisch en zakelijk. Daarbij leiden de getoonde animaties, die druk en beweeglijk zijn, erg af van het verhaal dat wordt verteld. Het lijkt mij ook dat er de nodige voorkennis moet zijn, wil de tekst worden begrepen. Dat strookt niet helemaal met een voorlichtingswebsite.


2. Soa’s.


Het hoofdstuk over Seksueel Overdraagbare Aandoeningen bevat illustraties en tekst. De geboden informatie is duidelijk. De illustraties zijn dat in feite niet. Nu kun je op Google Afbeeldingen prima foto’s vinden over, bijvoorbeeld, de aandoening herpes. Het moet gezegd: dat ziet er niet fris uit. In die zin is het een goed streven om op kunstzinnige wijze hier een impressie van te geven. Een tip is dan dat onder de afbeeldingen te vermelden. De tekst en afbeeldingen zijn zo op de pagina geplaatst dat er blijkbaar pijltjes nodig zijn, om aan te geven welk plaatje bij welke tekst hoort. Jammer.


3. Anticonceptie.


In de tijd dat internet een publiek domein werd en particulieren websites gingen bouwen, werd er veel gebruik gemaakt van zogenaamde animated gifs. Plaatjes, die steeds in dezelfde richting bewegen. Verlevendigend dus. Tegenwoordig worden die als storend druk ervaren. In dit hoofdstuk van de Wipsite komen die gifs weer tot leven. En inderdaad: ze zijn storend aanwezig. In de inleidende tekst wordt vermeld dat vrouwen, in de regel verantwoordelijk zijn voor anticonceptie, inclusief de bekostiging daarvan. Of dat waar is? Is dit een aanname of een bewezen feit? Vergeten wordt dat mannen zich vaker laten steriliseren, dan dat vrouwen dat doen. De tekst bij elk anticonceptiemiddel is uitgebreid en duidelijk.


4. Standjes.


Op deze pagina wint artisticiteit het van de duidelijkheid van de gegeven informatie, zeker gelet op de doelstelling dat de site ook twaalfjarigen wil aanspreken. Zowel afbeeldingen als teksten laten te veel te raden over.


5. Hygiene.


Goed dat hier aandacht voor is. Je moet er toch niet aan denken iemand tussen de lakens aan te treffen, die niet schoon is. De begeleidende foto’s bij de teksten zijn grappig. Wie weet zetten ze de lezer tot nadenken aan.


6. Lichaam.


Deze pagina toont twee afbeeldingen, met een dwarsdoorsnede van de mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen. Daarbij wordt elk onderdeeltje duidelijk aangewezen en benoemd. Niet mis te verstaan voor hen die meer over de anatomie willen weten. Daaronder een filmpje van “De perfecte mis” (het afstudeerproject van Marlyn Sonneveld aan de Willem De Kooning Academie). De uitleg hierbij bevat een aanname, die mogelijk niet hard is te maken, namelijk dat een arts een erotische kijk op de vagina zou hebben. De documentaire “Beperkt houdbaar” van Sunny Bergman toont duidelijk dat hier niet zo zeer de erotiek, als wel het geldelijk gewin de hoofdrol speelt. Vrouwen vragen om schaamlipcorrecties, artsen in particuliere klinieken verdienen daar aan.


Conclusie.


Ieder initiatief om seksualiteit bespreekbaar te maken is toe te juichen. Maar of de Wipsite haar doelstelling daarin haalt valt op dit moment nog te betwijfelen. De artistieke insteek is loffelijk, maar niet verhelderend. Beter is het ook om de doelgroep te zoeken bij hen die al de nodige ervaring op erotisch vlak hebben. Twaalfjarigen hebben veel meer aan de website van Sense, waar de uitleg kort en duidelijk is en de afbeeldingen en animaties er specifiek op aansluiten. Bezoekers van een jaar of dertig en ouder zouden mogelijk, bij uitbreiding van de site, meer waardering voor de Wipsite kunnen krijgen. Of de naam van de website daar evenwel smaakvol genoeg voor gekozen is, blijft de vraag.


Closer Together.


Positieve seksuele voorlichting, een positief zelfbeeld ontwikkelen, een prettige beleving van seksualiteit, het zijn de genoemde streefdoelen van de Wipsite. Dat is wat je noemt “a hell of a job”, in een land als Nederland, dat eerder preutser dan vrijer wordt. Uiteraard staat 210th helemaal achter de geboden openheid. Deze recensie bevat een aantal opmerkingen, waarvan de belangrijkste is dat de doelgroep niet bij de website past. Echter: de doelen worden geheel beaamd. Immers: kennis maakt macht. Wie meer over het onderwerp weet kan meer uit een erotische relatie halen. Zo komen mensen Closer Together. De speelse opdrachten, die 210th bij haar bodycare lijn en erotische boxen voegt helpen daarbij.


Jan Weeber
©210th

Share this
Older Post Newer Post