Blog

ZEG; IK HOU VAN JOU.

ZEG; IK HOU VAN JOU.

Silly love songs.

’s Werelds meest innovatieve popgroep The Beatles ging in 1970 uit elkaar. Het componistenduo Lennon en McCartney kon het niet meer met elkaar vinden op creatief gebied. Waar eerstgenoemde zich daarna vooral met het verbeteren van de wereld ging bezighouden, via een evenement dat Bed Peace werd genoemd, dacht McCartney erover om zijn muzikale carrière te beëindigen. Dat dit toch niet gebeurde is te danken aan de liefde. Linda Eastman, waar hij later mee trouwde, stimuleerde hem tot een solocarrière die tot de dag van vandaag voortduurt. Zijn imposante oeuvre bevat af en toe, net als bij Lennon, maatschappijkritische songs, maar zijn liefdesliedjes spannen toch de kroon. Silly love songs, what’s wrong with that, I want to know, zoals hij schreef.

I Love You.

Silly love songs is een antwoord op John Lennon, die McCartney te oppervlakkig vond in zijn composities. Om zijn vroegere kompaan te kietelen liet McCartney in het refrein I Love You veelvuldig terugkeren. En laten we wel wezen, sir Paul had natuurlijk gewoon gelijk. Een week in een bed bivakkeren (John Lennon en Yoko Ono) in het Hilton Hotel te Amsterdam was immers ook weinig anders dan een pleidooi voor de liefde. En het lijflied van The Beatles, All You Need Is Love getiteld, werd juist door Lennon ingezongen. Kortom, iets met pot en ketel. Maar McCartney had vooral gelijk omdat liefde juist niets met oppervlakkigheid te maken heeft, en dus ook liedjes daarover niet. Sterker nog: was er meer liefde op deze wereld, dan zou oorlog eindigen, zoals Lennon tijdens zijn leven hartstochtelijk naar verlangde.

Baby.

Vanaf de geboorte is de mens aangewezen op de liefde. Een baby beziend is de later zo krachtige mens maar een hulpeloos schepsel, dat aanvankelijk nergens toe in staat is, anders dan vegeteren en voortbestaan door hulp van anderen. Wat ben je dan gelukkig als je het als dreumes goed hebt getroffen. Dat je ter wereld bent gekomen in een veilig en welvarend land, waar er altijd te eten en te drinken is en waar je van je vader en moeder de liefde krijgt die je nodig hebt om tot een gelukkig mens uit te kunnen groeien. Liefdevol stemgeluid dat een baby laat glimlachen, dat vertrouwen en geborgenheid geeft, dat laat merken dat er van je gehouden wordt zoals je bent. En dat woorden zegt als: wat ben je toch lief en wat hou ik toch veel van jou!

Voornemen.

Vorige generaties hebben maar zelden meegemaakt, in de opvoeding, dat vader en moeder de zin “ik hou van jou” in het bijzijn van anderen naar elkaar toe uitspraken. Ook werd de liefde in woorden weinig tot niet uitgesproken naar de kinderen. Men was er simpelweg niet mee bezig, of die liefde werd als vanzelfsprekend verondersteld. Wie het als opvoeder niet gewend is, kan met zichzelf het voornemen afspreken elke dag een keertje “ik hou van jou” uit te spreken naar het geliefde kind. Kinderen kunnen niet alles maar zo in woorden vatten, maar hebben een haarfijn gevoel voor de sfeer in huis en de, al dan niet oprechte bedoelingen van hun ouders. Zij voelen de mate waarin er van hen wordt gehouden. Maar dat neemt niet weg dat als de ouders dat dan ook gewoon zeggen, die bevestiging het gevoel van liefde versterkt. Liefde is wat zij nodig hebben, elke dag weer, net als eten en drinken.

Krachtige term.

Ook als kinderen verder opgroeien hebben zij veel bevestiging van de liefde nodig. Wie dat van meet af aan toepast merkt dat de band tussen ouder en kind een liefdevolle blijft. Niet dat dan alle opvoedproblemen zijn opgelost. Je hebt nu eenmaal kinderen die gemakkelijker zijn op te voeden dan anderen. Nature and nurture spelen daar een belangrijke rol in, maar wie vanuit uitgesproken en voelbare liefde opvoedt heeft al veel gewonnen. Die zal ook meemaken dat als de kindertijd voorbij is de wederzijdse liefde een rol in de verhouding tussen ouder en kind blijft spelen. Zijn de kinderen inmiddels uit huis en zijn het dertigers of nog ouder geworden en de ouders spreken nog altijd hun liefde uit, dan blijft “Ik hou van jou” de meest krachtige term die mensen verbindt. Het volwassen antwoord “ik ook van jou” uit de mond van het kind is een voorrecht gehoord te worden.

Partners.

Bij de liefde tussen levenspartners is het niet anders. Er zijn introverte mensen die moeilijk over hun gevoelens kunnen praten. Toch gebeurt het dat de ene partner de andere laat open bloeien. In een fijne relatie mogen partners vooral zichzelf blijven, maar is er ook de wil om te leren van elkaar. Als dat niet dwingend maar uit liefde plaatsvindt dan is de groei dikwijls opvallend te noemen. Harde karakters leren zacht te zijn, lieve karakters mogen voor zichzelf leren opkomen. Worden onzekerheden gedeeld en liefdevol besproken, dan is de weg naar meer standvastigheid ingezet. Zelfs trauma’s uit het verleden kunnen hun scherpe randen verliezen, als ze in een situatie van acceptatie en respect de revue passeren. Zowel mannen als vrouwen hebben behoefte aan die onbaatzuchtige liefde, die wordt bevestigd door die drie simpele woorden: ik hou van jou.

Closer Together.

Het pleidooi die deze blog dan ook in zich draagt is: zeg het vaak en veel dat je van je geliefde houdt. Wees niet bang dat je het te veel zegt. Dat het een gewoonte wordt en je de diepgang uit het oog verliest. Het is hierbij simpel: beter te vaak dan te weinig. Zeker bij kinderen, maar ook bij volwassenheid is de liefde de eigenlijke zin van het bestaan. Zeg je “ik hou van jou”, dan is dat niet alleen erkenning van de ander, maar ook van jezelf. Het toont dat je je kwetsbaar op durft te stellen, iets dat door de ander wordt gewaardeerd, de relatie laat groeien en meestal eenzelfde liefderijke beloning tot resultaat heeft. Net als kinderen hebben ook volwassenen bevestiging nodig. Die wordt verkregen als je bereid bent Closer Together met een ander te zijn. Er zijn veel dingen belangrijk in het leven, zoals geluk en gezondheid. En tja, er moet ook wel geld zijn om van te leven. En toch, The Beatles zongen erover:…Love is all you need!

Jan Weeber
©210th
Share this
Older Post Newer Post