Press

SOFIE ROCKLAND FINALISTE BIJ UITREIKING COLUMBUS TROPHY.

SOFIE ROCKLAND FINALISTE BIJ UITREIKING COLUMBUS TROPHY.

Onlangs werd bekendgemaakt dat Sofie Rockland, eigenares van het luxe lifestyle merk 210th, in de finale terecht is gekomen bij de toekenning van de veertiende Columbus Trophy.

De Columbus Trophy is een prijs die wordt toegekend aan een succesvolle jonge ondernemer, die actief is als leverancier in de horeca, of die een innovatief concept voor de horecabranche heeft gecreëerd. In tegenstelling tot de verschillende prijzen in deze branche voor innovatie, die in heel Europa bekend zijn, richt de Columbus Trophy zich niet uitsluitend op het product of de dienst, maar richt zich op de ondernemer hierachter. Veel jonge ondernemers hebben grote drive en potentieel, maar vinden het een uitdaging door te gaan als ze hierbij moeilijkheden ondervinden. De Columbus Trophy wil deze ondernemers ondersteunen door hen te stimuleren die extra stap te nemen.

Een product of merk moet aan zeer hoge standaarden voldoen om voor deze prijs in aanmerking te komen. Zo let de jury op tal van kwaliteitsaspecten, zoals: productdetails, het unieke van een product, de marketing methodes, uithoudingsvermogen van de ondernemer, de mate van creativiteit en innovatie, de interne organisatie van het bedrijf, de HR procedure en de financiële situatie.

Met blijdschap en trots heeft Sofie Rockland de toekenning van de finaleplek in ontvangst genomen. Hieruit blijkt de brede ondersteuning voor haar idee het merk 210th in de mainstream bedrijfsvoering van veel hotels te introduceren. Het vormt wederom een stimulans om hiermee door te gaan, uit te breiden en de hoge kwaliteit van het merk te blijven waarborgen.

Share this
Older Post